search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT AKKERBOUW Uienprijzen vertonen wat haarscheurtjes


De zo vaste stemming op de uien- markt van vorige maand is omge- slagen naar rustig. Er zijn prijsda- lingen, zelfs voor grovere uien.


D


e activiteiten op de uienmarkt blijven heel beperkt. De telers- beurs Goes verwacht zeker tot april te blijven noteren, maar er is de laatste weken in Zeeland sprake van bar weinig transacties. De vrees heerst dat er prijstechnisch een neerwaartse spiraal ontstaat.


In Goes zakten vorige week de noterin- gen voor de fijne en middelgrote uien met gemiddeld anderhalve tot één euro per 100 kilo. De terugval gaat dus nog niet erg hard. Het prijspeil vasthouden is voor alle marktpartijen van belang. De exporteurs, verwerkers en sorteerders hebben partij- en uien duur ingekocht en zitten niet te wachten op verdere druk op hun – vaak al negatieve – marges. De baalprijzen voor de middelgrote uien staan namelijk ook wat onder druk. Eindafnemers stabiliteit bieden is dan van belang, om ze niet een tot twee weken na aankoop tot de conclu- sie te laten komen dat ze de uien ook voor minder hadden kunnen hebben. Inkopen bij de boer kan nog, al is dat in Zeeland onderhand afgelopen. In de Flevopolders en Noord-Nederland ligt nog wel een aardig volume. Er gaan nu telers afscheid nemen van partijen, onder het motto ‘geld bewaart makkelijker dan uien’. De noteringen van de beurs Emmeloord zakten. De prijsdaling was vooral aan de bovenkant van de notering en het sterkst


Uien laden. Er is de laatste weken weinig activiteit geweest. Hoge prijzen legden de handel lam. Er komt nu iets meer beweging.


bij de grove sortering, met € 3 terugval. In die categorie stond de relatief hoge prijs overigens al wat langer onder druk. De afzet in het buitenland is ongebruike- lijk klein, blijkt andermaal uit de jongste, voorlopige, cijfers van GroentenFruit Huis. Kleine volumes gaan nog naar Afrika. In Europa zijn vooral Duitsland, Groot-Brit- tannië en Italië aan de markt. Uitgaande van een in dit uienseizoen voor de export beschikbaar totaal van – optimistisch


Dure grove uien leveren nu wat in Telersprijzen zaaiuien, bovenkant, in € per 100 kilo


60% grof bovenkant


Grove uien zijn dit seizoen schaars en moeilijk te krijgen. Goes noteert 60% grof niet eens. Toch zakken de noterin- gen in Emmeloord, mede doordat telers willen cashen. Ook gaan hier en daar partijen achteruit in kwaliteit.


80


30 35 40 45 50


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30% grof bovenkant 0-30% grof bovenkant


44 40


35


geschat – 800.000 ton Nederlandse uien, is er tot eind juni per week circa nog ruim 7.500 ton voorhanden. Dat is minder dan er nu weggaat. Alleen Duitsland impor- teerde in de eerste acht weken van het jaar veel: tweemaal zoveel Nederlandse uien als normaal. De voorraden eigen oogst zijn kleiner geweest na de matige oogst. Voor de afzet elders in de EU gaat het om de vraag voor hoelang de nog wegblijvende klanten zich hebben ingedekt met uien uit alternatieve bronnen. Mogelijk zullen ze zich binnenkort voorzien met vroege uien uit landen als Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan. Dat geldt vooral voor landen in Oost-Europa. Vanaf mei komt ook oogst uit China beschikbaar.


11 Bron: LNCN


De kwaliteit van de uien in opslag is be- hoorlijk stabiel. Er komen nu wel partijen vrij met spruitvorming. Bacterieel bederf blijft alleszins binnen de perken, zeker in aanmerking genomen dat er in de droge en hete zomer veel beregend moest worden. Vooralsnog werkt het weer niet mee aan een erg vroege uienoogst 2019. Er is al wel veel gezaaid en gepoot. De uien hebben in ieder geval voldoende vocht, maar het is nog koud. Het blijft even afwachten. Prognose: stabiel


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


FOTO: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84