search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ ACTUEEL


Varkenshouder en POV-bestuurder Wouter Oude Voshaar (34) op zijn boerderij in Geesteren.


KORT NIEUWS


Straathof mag bedrijf uitbreiden in Mariënheem


‘Het is milieutechnisch veel mooier om dierlijke mest te gebruiken’


De POV in Overijssel kijkt in hoeverre de dunne fractie in varkensmest zich kan meten met kunstmest, zowel op mais- als op grasland.


Samen met LTO en andere partners onderzoekt de POV regio Overijssel de bemes- tingswaarde van de dunne fractie van varkensmest. In plaats van kunstmest is vorig jaar de dunne fractie van var- kensmest uitgereden op een maisperceel. De proef wordt dit jaar herhaald. Het is tevens de bedoeling de dunne fractie op grasland uit te rijden, legt POV-bestuurder Wouter Oude Voshaar uit. Oude Voshaar: “Ongeveer 70% van de grond is grasland. Dus het is logisch te kijken hoe de gier voldoet op een grasperceel.” Het initiatief om dunne fractie in mest te verwaarden, ontving onlangs de wisselbeker en een geldbedrag van Mineral Valley Twente .


Wat willen jullie bereiken? “Wij willen aantonen dat de dunne fractie van varkensmest zich qua bemestingswaarde kan meten met kunstmest. Ook willen we weten hoe uitspoelingsgevoelig de gier is. Zodra de wet ruimte biedt om dierlijke mest als kunst- mestvervanger in te zetten, kunnen wij onderbouwen dat het werkt. We hopen dat de wetgever daar iets mee doet.”


64


En de dikke fractie? “Daar is afzet voor in het buitenland. Vanuit milieuoog- punt is het echter onlogisch om met water te gaan rijden. De dunne fractie willen we dus in de regio gebruiken.”


Willen jullie een meststof in de markt zetten met beken- de, stabiele gehalten? “Ja, we willen toe naar een soort van gegarandeerde be- mestingswaarde van deze dun- ne fractie, zodat de ontvangers weten hoeveel stikstof zij aan de gewassen toedienen. Voor de derogatiedeelnemers is dat extra belangrijk. Zij kunnen dan de extra stikstofruimte benutten voor varkensmest.”


Waarom weegt het zo zwaar om dierlijke mest als kunst- mestvervanger erkend te krijgen?


“Dat is belangrijk voor ontvan- gers die aan de derogatiere- geling meedoen. Zij kunnen dan de maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest toedienen. Het is milieutech- nisch veel mooier om dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest. Er is veel ener- gie nodig voor het produceren van kunstmest. Nederland wil juist zoveel mogelijk van het aardgas af. Met het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest versterken we de natuurlijke, regionale kringlopen.”


Het bedrijf Sebava van Adriaan Staathof mag het varkensbedrijf in Mariënheem uitbreiden. Het hoger beroep van Stichting Leef aar Buitengebied en omwonenden is door de Raad van State ongegrond verklaard. Voor de verbouwing van het bedrijf is in 2017 een omgevingsvergunning verleend.


Danish Crown verlaagt klimaateff ect varkensvlees


Slachterij Danish Crown heeft haar klimaatdoelstel- lingen gepresenteerd voor de productie van varkens- vlees. Over 10 jaar moet de emissie van klimaatgassen met 50% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2005. Dat staat in de onlangs naar buiten gebrachte ambities van het Deense concern.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een fotoreportage.


Familie Hopman kiest voor kraamopfokhokken


Tom en Lianne Hopman in Beemte Broekland (Gld.) bouwden een nieuwe varkensstal. De varkenstak wordt uitgebreid van 220 naar 280 zeugen gesloten. De kraamopfokhokken en de groepshokken in de dekstal springen in het oog. Naast de varkens hebben ze vleesvee, Blonde d’Aquitaine.


Theo Duteweerd wordt directeur van de POV


Theo Duteweerd start 1 april als POV-directeur. Hij krijgt de dagelijkse leiding over de werkorganisa- tie. Deze bestaat uit vier beleidsmedewerkers, een informatiedesk en een communicatiemedewerker. De werkorganisatie ondersteunt het POV-bestuur.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


FOTO: FRANK UIJLENBROEK


FOTO: THEO GALEMA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84