search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Anne-Marie van der Linde


Ondanks het feit dat de uitbraak van Afrikaanse varkenspest be- perkt blijft tot wilde zwijnen is de Belgische export gehalveerd. De prijsdaling drukt zwaar op de varkenshouders en er is geen zicht op snelle verbetering van de situatie.


D


e datum van 13 september 2018 staat bij Belgische varkenshouders in het geheugen gegrift. De dag dat het Afrikaanse varkens- pestvirus (AVP) bij een dood wild zwijn in de Ardennen wordt aangetroffen. Met als grote vraag: hoe? In eerste instantie werd uitgegaan van een weggegooid broodje met besmet vlees. Maar het gerucht dat het virus met uit Polen of Tsjechië geïmporteerde en vervolgens losgelaten wilde zwijnen het land binnen is gekomen, dook al snel op en lijkt nu zeer waarschijnlijk. Begin februari zijn er twee jagers, een boswachter en zijn zoon vanwege aanwijzingen hiervoor opgepakt. De boswach- ter wordt ervan verdacht dat hij na de ontdekking van het eerste dode wilde zwijn enkele dagen heeft gewacht met het melden van het kadaver.


Met DNA-onderzoek aantonen dat de gevonden en afgeschoten zwijnen uit Polen of Tsjechië afkomstig zijn, is volgens Paul Cerpentier, ondervoorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) lastig, omdat de gehele Waalse zwijnenpopulatie voortgekomen is uit begin vori- ge eeuw uitgezette Poolse zwijnen.


Nog niet onder controle België


Begin dit jaar leek het erop dat het aantal gevonden of geschoten besmette zwijnen op zijn retour was. Maar de vondst van een besmet zwijn op de grens van de buitenste veiligheidszone en de melding van 79 dieren in één week laten zien dat niets minder waar is. Begin maart stond de teller van het aantal besmette dieren op 619 van de kleine 1.700 gevonden of afgeschoten wilde zwijnen. “We weten ook niet hoeveel zwijnen er precies in de Ardennen rondlopen. Bij de eerste schatting werd er gesproken van 4.000 zwijnen in het getroffen gebied, maar dat is nu bijgesteld naar 6.000.


Provincie Luxemburg


Omdat het gebied én uitgestrekt én op veel plaatsen slecht toegankelijk is, kan het maar zo zijn dat er nog veel meer besmette kadavers in de bossen liggen”, ver- duidelijkt Wouter Wytynck, secretaris van de sectorvak- groep Varkens van Boerenbond, de situatie. De grootste angst is dat een deel van de besmette wilde zwijnen de ziekte overleeft en resistente drager wordt of dat de nakomelingen van deze overlevers resistente dragers worden. “Het risico daarop is relatief groot, omdat 70


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 55


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84