search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ACTUEEL VAN ONZE WEBSITE KORT NIEUWS


AgruniekRijnvallei toont positieve cijfers over 2018


Veevoederbedrijf AgruniekRijnvallei (AR) heeft over boekjaar 2018 een positief resultaat na belasting behaald van bijna € 1 miljoen. Ondanks dalende dier- aantallen is de voeromzet met ruim 630.000 ton op peil gebleven. Dat blijkt uit de jaarcijfers. De financiële omzet steeg in 2018 naar € 252 miljoen.


Supermarkten mogen door de nieuwe Europese wetgeving niet zomaar besluiten contracten te annuleren.


Nieuwe EU-regelgeving


beschermt boeren Het Europees Parlement heeft wet aangenomen voor bescherming van de boer tegen oneerlijke handelspraktijken.


De Europese Unie verbiedt te late betalingen van bederfe- lijke producten, annulering van bestellingen op het laatste moment, eenzijdige wijziging of wijzigingen achteraf in contracten, het verhalen van verspillingskosten op leve- ranciers en het weigeren om schriftelijke contracten af te sluiten. Lidstaten moeten een eigen ‘voedselscheidsrechter’ aanstellen. In Nederland wordt dat de Autoriteit Consument en Markt.


De Europese regelgeving vormt een eerste minimale bescherming voor de primaire producent in de voedselketen. Het besluit van het Europees


Parlement is afgelopen week alom bejubeld. CDA-parlemen- tariër Annie Schreijer-Pierik sprak van “... een historische stap.” Haar VVD-collega Jan Huitema: “Ik ben blij dat het gelukt is om voor de Europese verkiezingen de positie van de boer en tuinder in de keten daadwerkelijk te versterken.” “Dit is een historische dag voor de bescherming van boeren, tuinders en vissers in de EU tegen oneerlijke han- delspraktijken door afnemers, handelaren en supermarktgi- ganten”, zei Schreijer-Pierik.


advertentie Alligator mestopslag


KIWA keuring van uw mestopslagsysteem vanaf € 275,- (excl. BTW) Meer dan 35 jaar kwaliteitsproducten


voor opslag van mest, biogas en industriële vloeistoffen.


T 0317 419 144 www.albersalligator.com


24


Tuinbouwakkoord basis volledig circulaire sector


Alle organisaties in de tuinbouw hebben zich ge- schaard achter het Tuinbouwakkoord, evenals de mi- nisters van Landbouw en Economische Zaken. In het akkoord staan zorgvuldig gebruik van grondstoffen, vermindering van schadelijke uitstoot en energiezuini- ge teelt centraal.


Maatregelen asbestsaneren mogelijk soepeler


De veiligheidsmaatregelen bij het saneren van asbest- daken worden mogelijk soepeler. De Tweede Kamer wil laten onderzoeken of de sanering van asbestdaken voortaan standaard kan worden ondergebracht in risicoklasse 1. De Kamer vindt ook dat innovaties in de asbestbranche sneller opgepakt moeten worden.


Vertraging in discussie over nieuw GLB


De voortgang van de Europese discussie over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) stokt. Dat werd duidelijk toen Kamerlid Helma Lod- ders vroeg naar de stukken ter voorbereiding van de komende raad van EU-landbouwministers.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


FOTO: ROEL DIJKSTRA FOTOGRAFIE


FOTO: RUUD PLOEG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84