search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN RUNDVEEHOUDERIJ


Klimaatgekte M


? Wie het weet, mag het zeggen. Maar als tegen- standers geweerd worden uit een discussie is één ding zeker: de informatie is gekleurd. Naast het IPCC zijn er nog een handvol andere, minder rampspoed verkondi- gende, instituten en wetenschappers. Zij worden niet gehoord.


et milieu kregen we al een mooie voorzet. Dat begon met zure regen, werd uitge- breid met ammoniak, nitraat, fosfaat, en nu is er een angstcultuur rond het kli- maat. De wereld zit ineens vol met klimaatdeskundigen, maar helaas worden beide kanten van het spectrum al niet eens meer gehoord. De nuance is totaal zoek, net als het voeren van een open discussie. Voor mij staat in ieder geval vast dat het klimaat verandert. Dat is geen nieuws, het verandert al eeuwen- lang en dat zal doorgaan. Vervolgvragen daaruit zijn er nog steeds, hoe hard de klimaatgekkies ook schreeu- wen. Warmt de aarde op, of koelt hij af? Is er verband tussen de temperatuursverandering en de verandering in CO2


Iedereen schreeuwt moord en brand over de postze- gel waar hij zelf verstand van heeft. De landbouw en vee- teelt heeft als complexe brede bedrijfstak te maken met vele postzegels die iedereen belangrijk vindt. Feit is dat de energiesector en de lucht- en scheepvaart nog steeds een grotere uitstoot van broeikasgassen hebben dan de landbouw. De kromme ‘waarheid’ wordt nu al gezet dat


VERVUILEN DRIE KOEIEN MEER DAN ÉÉN VLIEGTUIG? Door Jeroen van Maanen, melkveehouder in Zeewolde (Fl.).


de grootste klimaatwinst gehaald moet gaan worden met het aanpakken van een van de kleinste netto uit- scheiders. Anderhalf miljoen koeien in Nederland en 540.000 vliegbewegingen en waarachtig geloven velen dat drie koeien meer vervuilen dan een vliegtuig. Offers en verbeteringen dienen door anderen gemaakt te wor- den. Wanneer we zelf het vliegtuig moeten laten staan, denken we spontaan even niet meer aan het klimaat. De rol van ngo’s, klimaatgekkies en andere angstzaai- ende clubs zal nog wel een tijd doorgaan. Zorgwekkend is dat de angst de commercie in de greep krijgt. Green- peace zet (het financieringsbeleid van) Rabobank onder druk, FrieslandCampina werkt samen met van oudsher boerenhaters als WNF en Natuurmonumenten en ABN Amro maakt alvast z’n bedrijfscafetaria volledig vegeta- risch. Uit angst voor claims of lastercampagnes uit de verkeerde hoek nodigen we de vijand vooraf aan tafel om er mogelijk alvast wat sturing aan te geven, waarbij het wisselgeld alvast verkwanseld wordt. De vraag of de aarde opwarmt komt echter niet op in die gesprekken. Eerder word het, wat moet de boer doen om de opwar- ming tegen te gaan.


Uiteindelijk zal beleid door de gewone burger en de gewone boer ondersteund en uitgedragen moeten worden. Als die aanvoelen dat er iets niet klopt, zal de stemming pas echt verhit en het klimaat pas echt hot worden.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84