search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De sleepvoetbemester heeft een werkbreedte van 15 meter. In de cabine wordt de ideale indeling met GPS bepaald.


ten ook wel voordelen door een betere benutting van de stikstof. Het is eigenlijk een prima maatregel omdat het echt posi- tief werkt.” Bovendien ziet hij dat het gras schoner blijft doordat mest direct naar de bodem spoelt. Een bijkomend voordeel van water gebruiken is dat ze de slang en bemester er goed mee schoon krijgen. Voor het oprollen van de slang gaat nog een speciale spons mee door de slang. Door het toevoegen van water nemen de kosten voor het uitrijden toe. Er is een


derde meer volume waardoor het aantal kuub per hectare in diezelfde verhouding stijgt. Voor klanten stijgen dus de kosten per hectare.


Goede communicatie Vandaag zijn Jack en Niek een paar kilome- ter van het eigen bedrijf aan het werk. Niek bedient de pomp bij de stal; Jack zit op de trekker met de bemester. Het werken met een sleepslang is opvallend geruisloos. Met een relatief laag toerental en zonder zware


pomp is het relaxt werken. Het verpompen van de mest via de slang vraagt wel een goede communicatie. Ook het moment dat het water overgaat in mest is even opletten. De broers zijn duidelijk goed op elkaar in- gespeeld en hebben aan een half woord ge- noeg. Een bakkie en mobiele telefoon zijn altijd nodig, maar nu absolute noodzaak. De verspreiding van de mest op de zode ziet er goed uit. Doordat de drijfmest wat dunner is dan normaal, loopt deze wat meer uit achter de bemester. De wetgever


1.050.000 kilo melk per jaar


4 vaste medewerkers


750 hectare bemesten


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84