search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De besmette zone in Wallonië is afgezet met hekken. De af- sluiting stuit op weerstand van jagers en toeristenindustrie.


2 bedrijfslocaties


500 zeugen


4.000 vleesvarkensplaatsen


Koen Bernaerts heeft in Wuustwezel (B.) een gesloten bedrijf en hij is voorzitter sectorvak- groep Varkens van Boerenbond.


‘Bodem van spaarpot komt rap in zicht’


Het bedrijf van Koen Bernaerts in Wuustwezel ligt ver van het gebied waar de Afrikaanse varkenspest huishoudt. Toch zijn de gevolgen voor de Vlaamse varkenshouder groot.


de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar.


De Belgische overheid kwam eind vorig jaar de be- drijven al tegemoet door de rekening van de Rendac te vergoeden. Of er dit jaar weer zo’n regeling komt, is nog niet bekend. Het gaat volgens Wytynck om een bedrag van zo’n € 3 miljoen. Cerpentier maakt zich daarover wel zorgen: “De Rendac-rekening gaat dit jaar sowieso 10 tot 15% omhoog vanwege een tegenvallende vettenmarkt. En met de algemene verkiezingen in mei op komst, is het nog maar afwachten of de overheid nog een keer garant gaat staan voor de varkenshouders.” En dan hebben varkenshouders ook nog te maken met een vaste bijdrage voor het Vlaams Centrum voor Agro- & Visserijmarketing (VLAM). De bijdrage aan het sanitaire fonds (diergezondheidsfonds) was afgelopen jaar gehalveerd, maar zal dit jaar ook weer voor het volle pond betaald moeten worden.


Nog geen betere vooruitzichten


Met de opleving van het aantal gevonden besmette zwij- nen is er nog geen verbetering van de situatie in zicht. Recent is er door onder andere België, Nederland en Duitsland overlegd met China over voorwaarden waaron- der export wel mogelijk kan zijn zolang het virus alleen onder wilde zwijnen rondgaat.


Dat kan de Belgen weer lucht bieden. Alleen gaat dit nog een hoop lobbywerk opleveren voordat zo’n regeling van de grond komt én er daadwerkelijk geëxporteerd kan worden. In het gunstigste geval zou dat in augustus het geval kunnen zijn. Er wordt daarbij echter gesproken


Direct na de uitbraak in september daalden de prijzen voor vleesvar- kens met 8 cent ten opzichte van het buitenland; inmiddels blijven de opbrengstprijzen na een paar prijsver- hogingen nog 4 tot 5 cent achter ten opzichte van de Europese prijs. “Met de duizend varkens die ik per maand lever, betekent dit dat ik nu € 5.000 per maand minder binnen krijg. In het najaar was het gat nog groter. Dat kun je een tijdje overbruggen, maar de bodem van de spaarpot komt nu toch rap in zicht”, vertelt de varkenshouder aan de keukentafel. Een flinke domper, omdat 2018 op


weg was om een niet zo heel slecht jaar te worden: “We draaiden break- even en de vooruitzichten in de zomer waren voor de rest van het jaar niet zo heel slecht. Maar ja, vanaf septem- ber gaat het dus diep in het rood. Het afgelopen half jaar is er gewoon


€ 50.000 tot 60.000 minder binnen gekomen.”


Ingrijpen in zijn bedrijfsvoering ziet Bernaerts nog niet zitten: “We kunnen wel gaan schuiven met het dekken van zeugen, maar die dieren blijven wel vreten en dus geld kosten. Er zijn nu collega’s met alleen vleesvarkens die minder dieren per ronde opzetten, maar zeugen doorschuiven kost me ook geld en het geeft te weinig lucht op mijn bedrijf. “ Zolang het AVP-virus in de Luxem-


burgse Ardennen blijft en niet overslaat naar andere provincies, maakt Bernaerts zich nog geen grote zorgen op het gebied van gezondheid op zijn bedrijf. Maar over de toekomst ligt hij wel degelijk wakker. “Mijn dochter wil het bedrijf graag overne- men. Daar lig ik ’s nachts toch echt wel over te piekeren. Moet ze het nog wel overnemen? Wat voor toekomst heeft ons bedrijf dan? En eigenlijk moeten we dan op de andere locatie uitbreiden en hier alleen nog vleesvar- kens houden. Maar ja, de kosten en de procedure van het vergunningen aanvragen, moeten we daar nog wel aan beginnen?”


over regionalisering. “En daar ligt een grote uitdaging. Waar leg je de grenzen van de regio die uitgesloten wordt? De grens met Luxemburg en Frankrijk is makke- lijk, maar aan de andere kant? Daar moet heel goed naar gekeken worden”, stelt Wytynck.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 57


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84