search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


THEMA SUBSIDIES EN TOESLAGEN


Aftrekpercentage EIA dit jaar 9,5% lager dan 2018


In 2019 is 45% van de investeringskosten van energiebesparende producten aftrekbaar van de fiscale winst. Vorig jaar was dit 54,5%: een daling van 9,5%. Zeer opvallend, volgens subsidieadviseurs.


Door Stefan Essink M


et de Energie-investerings- aftrek (EIA), Milieu-inves- teringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving


Milieu-investeringen (Vamil) is fiscaal voordeel te behalen voor ondernemers die investeren in energiezuinige- en milieu- vriendelijke technieken. Ieder jaar wordt hiervoor een zogenoemde Energie- en Milieulijst opgesteld. Belangrijke wij- zigingen en budgetten in 2019 zijn hier uiteengezet. “Er zijn schommelingen in de budgetten, maar er was afgelopen jaar voldoende budget over”, zegt subsidie- adviseur Wilko Mensink van Flynth Advi- seurs & Accountants. Aanvragen moeten binnen drie maanden na aankoop van het product ingediend zijn op RVO.nl om aan- spraak te maken op de regeling.


Wijzigingen EIA


Om aanspraak te kunnen maken op EIA moet de investering op de Energielijst


Budget 2019 (RVO.nl) EIA: € 147 miljoen MIA: € 114 miljoen Vamil: € 25 miljoen


Een sleepslangbemester van loonbedrijf Kie- vit uit Deil (Gld.). De sectie boven de greppel voor afwatering wordt automatisch afgeslo- ten. Een voorbeeld van een investering die in aanmerking komt voor MIA/Vamil.


12 BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


staan. Deze lijst bevat 159 investeringen. Nieuw op de lijst is de accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. “Voor zonnepanelen is het maximumbedrag van € 750 per kW piekvermogen, zoals dat in 2018 was, verwijderd van de Energielijst 2019”, aldus subsidieadviseur Marco Laarman van Subvention. Het maximum bedrag belemmert de toepassing van inno- vatieve systemen. Ook is de toepassing van led-buisverlichting veranderd. “Deze komt alleen in aanmerking in of bij bestaande


bedrijfsgebouwen”, aldus Mensink. Door de EIA leveren investeringen dub- bel voordeel op voor de ondernemer. Naast een besparing op de energiekosten, betaalt de ondernemer ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een product toe- voegen aan de Energielijst 2020? Dat kan tot 1 september 2019 op RVO.nl.


Wijzigingen MIA/Vamil De MIA/Vamil-subsidie is voor onderne- mers die fiscaal voordelig willen investe-


FOTO: HERBERT WIGGERMAN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84