search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW MARKTCIJFERS


Prijzen voergranen naderen elkaar weer EU-weeknoteringen voergerst en mais, levering cif Rotterdam, in € per ton


EU-voergerst 2018 EU-mais 2019


160 170 180 190 200 210 220


EU-voergerst 2019 EU-mais 2018


POOTGOED BINTJE A 28/35 per 100 kilo


€ 80 - € 85 - 5,00


180,5


week 11 (11 t/m 15 maart) prijzen


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bron: graanbeurs Rotterdam


De prijsontwikkeling van voergerst is uitzonderlijk ge- weest. Lange tijd bleef voergerst duurder dan mais. Inmid- dels trekken de prijzen weer naar elkaar toe.


Prijs voergerst nadert normaler peil


Voergerst is in de loop van februari en maart flink in prijs gezakt, na een periode waarin dit op erg hoog peil stond, zeker in verhouding tot tarwe en mais. De be- schikbaarheid was matig, na een krappe oogst zijn in de tweede helft van vorig jaar de prijzen omhoog geschoten tot een niveau ver boven die van mais en zelfs boven die van voertarwe. Daar is ondertussen flink de klad in geko- men. De vraag vanuit de voersector is sterk teruggelopen door goedkopere alternatieven. De gerstnoteringen in Nederland en buurlanden zijn sinds 1 januari met 15 tot 20% gedaald. Wereldwijd ging er volgens de gerstindex van de International Grains Council 13% af. Het prijspeil van vorig jaar begin maart komt in beeld.


Verminderde vraag


Een prijsdrukkende factor is verminderde vraag uit Saoe- di-Arabië en vooral China. China heeft in de afgelopen drie jaar de import van veevoergrondstoffen, zoals tarwe, mais, soja en gerst, al teruggeschroefd, omdat er een begin is gemaakt met interen op de gigantische voor- raden. Daarbij komt als actuelere invloed de malaise in de varkenssector, die een drukkend effect heeft op het verbruik van veevoer. Niettemin is het Oekraïne dit seizoen tot nog toe gelukt om 2,2 miljoen ton gerst te ex- porteren, bijna een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig seizoen.


Het is als met de tarwe-exporten van Rusland, er zijn vrij goede prognoses voor de komende oogst doordat het gewas de winter bijzonder goed is doorgekomen. Rem op de export om reserves veilig te stellen is dan niet nodig. Onder invloed van toenemend aanbod kan de gerstprijs mogelijk nog verder zakken, maar het tempo daarvan kalmeert. Industriële verwerkers (voerindustrie) moeten voorraden weer aanvullen en gerst is als ingre- diënt vrij lastig te vervangen. De prijs is inmiddels op ongeveer hetzelfde niveau gekomen als die van mais.  Prognose: prijsdruk


AARDAPPELEN (in € per 100 kg) EEX termijncontract april ‘19 (14 maart) European Processing Potato Index PotatoNL Frites-geschikt NBD PotatoNL Frites-geschikt overig PotatoNL Export Belgapom Bintje


Belgapom Fontane/Challenger PCA/Fiwap Bintje


PCA/Fiwap Fontane/Challenger Bintje.info consumptie


TAFELAARDAPPELEN (in € per 100 kg) Leeuwarden Blankschillig Leeuwarden Bildtstar Middenmeer Nicola Middenmeer Bildtstar Middenmeer Melody


POOTGOED (in € per 100 kg) Bintje pootgoed (A 28/35) oogst 2018 Bintje pootgoed (A 35/45) oogst 2018


PEEN (in € per 100 kg) Emmeloord B-peen


Emmeloord schalenpeen 22-38 mm Emmeloord bio-peen


Middenmeer B-C peen 50 gr. opwaarts Middenmeer C-D peen 50 gr. opwaarts


UIEN (in € per 100 kg) Goes zaaiuien 0 - 30% grof Goes zaaiuien 30 - 60% grof Goes zaaiuien > 60% grof


van tot verschil


29,50 ▼ 0,60 30,80 ▼ 0,20


30,00 31,50 ▼ 0,25 30,50 32,50 ▼ 1,00 26,00 27,50 ▼ 0,25


27,50 ● 0,00 30,00 ● 0,00


27,50 30,00 ● 0,00 30,00 32,00 ● 0,00 27,00 31,00 ● 0,00


28,00 30,00 ● 0,00 30,00 33,00 ▼ 1,00


34,00 36,00 ● 0,00 36,00 38,00 ● 0,00 31,00 34,00 ● 0,00


80,00 85,00 ▼ 5,00 56,00 60,00 ▼ 2,00


27,00 33,00 ● 0,00 27,00 32,00 ● 0,00 g.n. g.n.


22,00 27,00 ● 0,00 24,00 30,00 ● 0,00


30,00 37,00 ▼ 1,50 37,00 44,00 ▼ 1,00


g.n. g.n.


Emmeloord uien 0 - 30% grof dr. uit schuur 30,00 35,00 ● 0,00 Emmeloord uien 30 - 60% dr. uit schuur Emmeloord uien > 60% dr. uit schuur Emmeloord rode uien 0-30% dr. uit schuur


35,00 40,00 ▼ 2,00 40,00 44,00 ▼ 3,00


g.n. g.n.


Emmeloord rode uien 30-60% dr. uit schuur 38,00 48,00 ▲ 1,00 Emmeloord rode uien > 60% dr. uit schuur


48,00 58,00 ▲ 3,00


GRAAN/ZADEN (in € per ton) Emmeloord voertarwe Goes voertarwe


Groningen voertarwe Middenmeer voertarwe Rotterdam EU-voertarwe Groningen voergerst Middenmeer voergerst Goes voergerst


Rotterdam EU-voergerst Rotterdam EU-mais (GMO)


184,00 187,00 ▼ 4,50 165,00 173,00 ▼ 6,00 186,00 ▼ 5,00 181,00 ▼ 1,00 191,00 ▼ 3,00 176,00 ▼ 4,00 169,00 ▼ 1,00 159,00 ▼ 4,00 180,50 ▼ 3,00


176,00 ● 0,00


VOERTARWE Emmeloord, per ton


€ 184 - € 187 - 4,50


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


81


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84