search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


ONDERNEMEN Minder voerafzet door ForFarmers


ForFarmers zette in Nederland minder mengvoer af in 2018. Ook daalde de operationele winst. Reden voor het voerconcern om in de kosten te snijden.


Het afgezette mengvoervolume door For- Farmers in Nederland daalde afgelopen jaar. Hoofdoorzaak is de kleiner geworden melkvee- en varkensstapel. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het voerconcern. “De afhan- kelijkheid van Nederland voor ons is groot. Maar in Nederland nemen dieraantallen af en daar is geen groei meer mogelijk. Daarom zetten we ook bewust in op andere landen waar groei voor ons mogelijk is”, aldus CEO Yoram Knoop. Vorig jaar deed ForFarmers vier over- names waardoor de omzet, het klanten- bestand en het totale afgezette volume mengvoer stegen. De omzet steeg naar € 2,4 miljard. De operationele winst daalde wel met 1,3% tot € 100,1 miljoen. De operatio- nele winst in Nederland daalde met 5%. De effecten van de warme en droge zomer- maanden zorgden voor hogere kosten voor de aanvoer van grondstoffen en onstabiele, hoge grondstofprijzen. Deze kosten kon- den vooral in Nederland en Polen niet vol- ledig worden doorberekend aan klanten.


ForFarmers-fabriek in Almelo. ForFarmers zette minder mengvoer af in Nederland in 2018.


Door de tegenvallende resultaten in 2018 en dezelfde verwachting voor het eerste halfjaar van 2019, wil de voergigant gaan snijden in de kosten. ForFarmers kijkt daarbij naar het verminderen van het aan- tal fabrieken en het verminderen van het personeel om zo de efficiency te verbete- ren. Zo’n 125-150 banen in Nederland, Bel- gië, Duitsland en Groot-Brittannië worden geschrapt. In 2021 moet op deze wijze


Agrifirm: minder omzet in 2018, meer geld naar de leden


Het volume afgezet mengvoer en de omzet daalden bij Agrifirm. Onder de leden wordt € 28 miljoen ver- deeld: € 3 miljoen meer dan vorig jaar.


Agrifirm maakte in 2018 minder omzet en zette minder mengvoer af. Het bedrijf keert wel meer geld uit aan de leden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf. De omzet daalde met 1,5% naar ruim € 2 miljard. Er werd in totaal 5,6% minder mengvoer afgezet. Ook wer- den er minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen verkocht. Van het netto-resultaat van € 44 miljoen gaat € 28 miljoen


naar de leden van de coöpera- tie. Dat is € 3 miljoen meer dan vorig jaar. Volgens financieel directeur Jaap Vessies kan dat gerealiseerd worden door een groeiend marktaandeel in sommige sectoren, een strakke kostenbeheersing en strak inkoopbeleid.


Het aantal leden ziet Agrifirm mee krimpen met de markt. Het marktaandeel blijft volgens het concern redelijk constant, waarbij marktaandeel gewon-


Agrifirm keert € 3 miljoen meer uit aan de leden van de coöpera- tie over 2018.


nen is in de varkens en het legpluimvee. Volgens CEO Dick Hordijk zijn de financiële doelstellin- gen gehaald. Het bedrijf is tevreden met het resultaat. De droogte van afgelopen zomer heeft voor de aanvoer


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


€ 10 miljoen aan kosten zijn bespaard. Voor de eerste helft van 2019 verwacht


ForFarmers wederom een lagere operati- onele winst. Dat komt door langlopende contracten voor grondstoffen die ongun- stig uitpakken. “We kiezen ervoor die pijn zelf te dragen en hogere prijzen niet door te berekenen aan boeren. Het gaat een negatieve impact hebben op het resultaat”, aldus Knoop.


van grondstoffen minimale impact gehad op Agrifirm, in tegenstelling tot sommige concurrenten. Het bedrijf had in het afgelopen jaar onder andere last van de handelsoor- log, waardoor grondstoffen uit de Verenigde Staten duurder werden of niet ingezet konden worden, de Afrikaanse varkens- pest (AVP) in China en de druk op de rundvee- en varkenshou- derij in Nederland. De AVP in China gaat in 2019 nog meer impact hebben op de activitei- ten van Agrifirm daar. “China is een belangrijke markt voor ons. We zijn daar vooral actief in de varkens, maar we gaan kijken naar verbreding van ons portfo- lio daar om minder afhankelijk te zijn van die sector”, aldus Hordijk.


19


FOTO: MICHIEL VELDERMAN


FOTO: AGRIFIRM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84