search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
januari februari maart april mei juni juli


augustus september oktober


november FOTO: TWAN WIERMANS


VARKENSHOUDERIJ


Export na uitbraak AVP meer dan gehalveerd Belgische export varkensvlees 2018, in tonnen.


3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000


Bron: Belgianmeat.com


80% van de Belgische varkensvleesexport blijft binnen de EU. Toch halveerde de export vanaf september. Belangrijk aandeel in deze daling is het feit dat Belgisch vlees via andere EU-landen buiten de EU wordt afgezet.


tot 75% van de zwijnen een besmetting overleeft. Bij gedomesticeerde varkens loopt de mortaliteit op tot 90 tot 95%.”


Financieel aan de grond


Door de uitbraak zit de Belgische varkenshouderij finan- cieel bijna aan de grond. Het land heeft een zelfvoor- zieningsgraad van 225% en is dus sterk afhankelijk van export. 80% van de export blijft binnen de EU, met Duits- land, Polen en Nederland als grootste afnemers. Door de AVP-uitbraak ligt de export naar derde landen vrijwel stil. Maar ook de export naar Nederland en Duitsland wordt beïnvloed omdat afnemers van Nederlandse en Duitse slachterijen zwart-op-wit willen hebben dat het vlees niet afkomstig is uit België. Die exportbeperking zorgt er ook voor dat deze slachterijen minder willen betalen voor Belgische varkens.


Bij veel varkenshouders staat het water inmiddels aan de lippen. Bij zowel de Boerenbond als ABS zijn steeds meer bedrijven bekend die een krediet bij de voerleverancier hebben omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Hoe lang veevoerbedrijven daar


Belgische prijs profiteert niet mee


Verschil in noteringen is er altijd geweest tussen België en Nederland en Duitsland. Door toeslagen lag de uiteindelijk uitbetaal- de prijs meestal wel op vergelijkbaar niveau. Maar na de AVP-uitbraak op 13 september is er een fors prijsverschil. De Nederlandse en Duitse prijsindex daalden tussen eind augustus en begin oktober geleidelijk met 12 punten, terwijl de Belgische notering die daling in twee weken doormaakte. Vóór de uitbraak was het verschil tussen de indexen 12 punten, daarna liep het op tot 20 punten.


56


De laatste weken stijgen de noteringen weer, maar in België veel minder. De Vlaamse Producentenorganisatie


Varkens (VPOV) houdt sinds de uitbraak een overzicht bij met het prijsverschil tussen de Belgian Pork Group en de Vereinigungs- preis. Het langjarig gemiddelde 2013 tot nu lag voor de uitbraak 19 cent lager dan de Vereinigungspreis. Dit verschil liep direct na de uitbraak op tot 30 cent. Momenteel ligt de notering van de Belgian Pork Group nog 5,3 cent lager dan het langjarig gemiddelde.


mee doorgaan, is afhankelijk van de relatie tussen de bedrijven. Koen Bernaerts, voorzitter van de sectorvakgroep


Varkens van Boerenbond en secretaris van een mestver- werkingscoöperatie, merkt ook bij de mestverwerking dat bedrijven in de problemen komen: “Meer bedrijven betalen de rekeningen later. Maar de eersten kloppen ook aan om uitstel van betaling. En dat zijn soms niet de minste bedrijven, die altijd financieel top draaien.” Inmiddels heeft het ministerie van landbouw een tijdelijke waarborgregeling opgesteld voor bedrijven met acute geldnood. Bedrijven kunnen tot 31 mei zo’n overbruggingskrediet aanvragen als ze aantoonbare schade door de AVP hebben. De maximale looptijd van


Belgische prijsval groter door AVP ontwikkeling vleesvarkensprijs België, Duitsland, Nederland. VION-prijs 6-8-2018 = 100.


VION 110 Belgian Pork Group Tönnies


75 06 aug. 2018


04 mrt. 2019 Bron: Boerderij.nl


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84