search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN INTERVIEW


‘Gewoon eerste 20 pagina’s van het handboek uitvoeren’


Veehouderijbreed is er nog veel te halen op het gebied van hygiëne. MS Schippers maakt er een verdienmodel voor de veehouder van. Een gesprek met Mark Schippers.


M


S Schippers verkoopt al heel lang reini- gings- en ontsmettingsmiddelen. Maar het bedrijf wil meer bieden. Het kwam in 2013 met het HyCare-concept, dat zich richt op de gehele bedrijfshygiëne. Het bedrijf gaat nu naast bedrijfsbenodigdheden ook HyCare-abonnementen verkopen. “Dit concept is eerst bij de varkenshouderij geïntroduceerd. Daarna volgen de rundvee- en pluimvee- houderij”, stelt directeur Mark Schippers.


De HyCare-gedachte startte met het individueel huis- vesten van kraamzeugen in kunststof bakken. Via een rail gingen die bakken vanuit de afdeling naar een ruimte waar de biggen werden behandeld. Wat is daarmee gebeurd?


“Die bakken waren zowel de grootste mislukking als een succes. De resultaten met het systeem waren super. Door de veel hogere gezondheid groeiden de varkens beter en daalden het antibioticagebruik en de voerkosten. Het sys- teem op zich bleek in de praktijk onhaalbaar. We hebben van het prototype veel geleerd over de mogelijk heden van diergezondheid. Met de aankoop van het varkensbedrijf hebben we die theorie in de praktijk gebracht.”


En nu gaat MS Schippers de boer op met HyCare- abonnementen. Hoe gaat dat in zijn werk? “Wij ontzorgen de veehouder met een totaalpakket waarbij we vliegen uit de stal houden, zorgen voor schoon drinkwater, de veehouder begeleiden, hygiëneprotocollen maken en dergelijke. Eigenlijk zorgen we ervoor dat de varkenshouder de eerste 20 pagina’s van het Handboek Varkenshouderij uitvoert. Samen met de Van Loon Group zijn we bezig om in hun keten van zo’n 200 varkensbedrij- ven het HyCare te introduceren. Van Loon heeft de lead hierin, wij moeten de varkenshouders ondersteunen.”


Staan varkenshouders ervoor open?


“Niet allemaal natuurlijk. Het gaat alleen slagen als je als veehouder er zelf achter staat.”


16


Varkenshouders kijken sterk op kosten. Hoe hou je die erbij?


“De varkenshouderij probeert graag wat uit, kijkt wat zo’n project kost en probeert dan weer een ander project uit. Met het HyCare-abonnement betalen ze per varken een vaste prijs voor het totale pakket aan hygiënemaatregelen. Er komt een accreditatie van Kiwa, die gaat controleren dat we leveren wat is beloofd.”


Wat kost dat en wat levert het op?


“Er zijn diverse abonnementen mogelijk, dat is afhan- kelijk van de situatie. Bij vleesvarkens kan het een extra marge opleveren van € 3 per varken bij opleg van conven- tionele biggen. Bij de testbedrijven pluste de voerwinst met 20%. Bij biggen verbeterde de groei met 20 tot 25% met daarbij lagere voerkosten.”


Heeft u de overtuiging dat hygiëne voor veehouders rendeert?


“De onderzoeken tot nu toe bewijzen dat al. In Nederland zijn er nu 20 tot 30 bedrijven waar het werkt. Ook in België en Duitsland hebben we de eerste bedrijven met goede resultaten.”


Bij varkens is het nog voor te stellen. Maar hoe dan bij rundvee, daar is de hygiëne nog relatief laag? “Daarom hebben we een melkveebedrijf met 125 koeien aangekocht. Daar willen we dezelfde aanpak doorvoeren als in de varkenshouderij. Dus via simpele stappen en boerenverstand de hygiëne verbeteren en bewijzen dat deze visie klopt.”


Noem eens voorbeelden.


“Kijk naar klauwgezondheid. De afgelopen decennia heb- ben veehouders de roosters laten frezen om de roosters ruwer te maken, zodat koeien beter grip hebben. Maar wij zien nu op die vloeren dat de besmettingsdruk hoger wordt omdat deze roosters moeilijker schoon te houden zijn. De melkveehouderij moet zich nog echt aanpassen.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84