search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Eric Beukema en René Stevens


M


et de toekenning van de fosfaatrechten in januari 2018 is tegelijkertijd een juridi- sche strijd losgebarsten die in de agra- rische sector niet eerder is gezien. Zo’n 2.400 melkveehouders meldden zich als knelgeval en 7.700 ondernemers maakten bezwaar tegen het aantal toegekende rechten. Begin maart 2019 wachtten nog circa 1.200 fosfaatrechtszaken uit 2018 op een uitspraak van de rechter. Daarom besloot het College van Beroep van het bedrijfsleven (CBb) enkele weken terug om fosfaatrechtszaken te clusteren en extra capaciteit vrij te maken. Zonder die actie zou het mogelijk vier jaar duren voordat alle zaken zijn afgehandeld.


De aantallen zaken die nu lopen zijn zeker nog niet al- les, schetst Willem Bruil, hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zo lopen er naast rechts- zaken rondom het aantal toegekende fosfaatrechten nog rechtszaken inzake het fosfaatreductieplan. Verder gaat dit jaar handhaving door de NVWA van de werkelijk


geproduceerde kilo’s fosfaat ten opzichte van het aantal aanwezige rechten waarschijnlijk nieuwe zaken opleve- ren. Naast het overtreden van de Meststoffenwet gaat het om de vraag welk economisch voordeel veehouders heb- ben gehad als ze met te weinig fosfaatrechten hebben gemolken (voordeelsontneming).


Volledig onderschat


De juridische afwikkeling van het fosfaatdossier is dus een zaak van de lange adem geworden. De overheid heeft het aantal bezwaren bij RVO.nl en beroepen voor de rechtbanken en CBb volledig onderschat. Bruil wijt het aan fouten in het systeem. Het begint al met de knelgevallenregeling. “Die geeft zo weinig ruimte dat er veel bedrijven nu buiten de boot vallen.” Hij begrijpt het argument dat het aantal fosfaatrechten beperkt is en een royale regeling een grotere generieke korting tot gevolg kan hebben. “Maar bedrijven hadden ook met euro’s gecompenseerd kunnen worden of met een deel


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


Honderden melkveehouders hebben lege ruimte in de stal doordat ze na een uitbreiding te weinig fosfaat- rechten hebben. Ze proberen via het gerecht hun gelijk te halen maar de kansen op succes lijken klein.


FOTO: PETER ROEK


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84