search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN INTERVIEW


Schippers is en blijft familiebedrijf


Het bedrijf MS Schippers werd in 1966 opgezet door Mar- tien Schippers. Van een winkel en bestelauto is het bedrijf uitgegroeid naar 12 verkoopkantoren in Europa. Het bedrijf is wereldwijd actief in 40 landen en telt circa 400 mede- werkers. MS Schippers bestaat uit drie onderdelen. Harrie Schippers is eindverantwoordelijk voor productie, Guus Schippers is eindverantwoordelijk voor de deelnemingen en Mark Schippers is eindverantwoordelijk voor MS Schippers. Inmiddels is het bedrijf niet alleen leverancier van veehou- derijbenodigdheden, maar zet het sterk in op bedrijfshygië- ne als verdienmodel voor de veehouder.


De bedrijven zijn fysiek gegroeid, maar in denkwijze ligt nog veel potentieel. Je kunt op veel bedrijven nog altijd zo de stal in. We willen naar abonnementen per koe waar we de veehouder ontzorgen op hygiënegebied.”


Waar zit het voordeel voor de melkveehouder in HyCare?


“Wij streven naar een langere levensduur, we willen minstens een jaar langere levensduur bereiken. Alles is gericht op het verlagen van de infectiedruk. Dat zorgt voor lagere opfokkosten en een hogere productie per koe, om- dat het dier met minder infecties te maken krijgt.”


Naast klauwgezondheid zet MS Schippers sterk in op de tranistieperiode, de periode tussen droogzetten van de koeien en 20 dagen na afkalven. Waarom? “We kunnen ons op één punt richten om dat te verbeteren, maar het zit veel meer in het totaalplaatje. Tran- sitie en klauwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”


Naast het melkveebedrijf heeft uw bedrijf ook een vleeskuikenbe- drijf aangekocht. Waar wilt u met dat bedrijf naar toe?


“De vleeskuikenhouderij is op het gebied van hygiëne al goed bezig. Maar nu ligt de uitdaging vooral binnen de gehele keten. Voor de


goed en kan op punten nog steeds verbeteren. Die kennis moeten we verder brengen om de wereld duurzamer te kunnen voeden. In Azië kun je op dit moment niet eens antibioticavrije producten kopen.”


Waarom werkt u met abonnementen en niet met no cure, no pay? “Als een veehouder niet gelooft in een hygiëne-aanpak dan kan hij me altijd ergens op vangen. Dat werkt dus niet. Verandering kost gewoon energie. En zoals eerder gemeld, gaat het om een combinatie van factoren. Door deze te bundelen, is een abonnement de meest logische verschijningsvorm.”


Schippers zet dus sterk in op hygiëne. Maar vergelijk de toeleverende sector van nu eens met pakweg vijf tot tien jaar geleden.


‘De HyCare-bakken waren zowel de


grootste mislukking als het succes waar we nu op voortbouwen’


kuikenhouder maakt de herkomst al een groot verschil. Wij zoeken daarom ketenpartners die van opfokmoeder- dieren tot aan de slacht in de regie zijn. In de hardware zitten de bedrijven al goed, wij moeten nu op het gebied van R&D verder ontwikkelen. Dat is complexer omdat er over de schakels heen samengewerkt moet worden.”


U wit dus de hele Nederlandse veehouderij naar een hoger plan trekken. Wat als dat is bereikt? “De Nederlandse veehouderij is de voorloper in deze ontwikkeling en zal als eerste profiteren van dit verbe- terd rendement. De Nederlandse veehouderij doet het al


18


“Ik denk dat we een verschil hebben in de levensduur van de producten. Als we nu een behandelkar terug- krijgen van een klant, dan is de kar echt opgebruikt en heeft die niet een paar jaar nauwelijks gebruikt in een hoekje gestaan. Als ik naar ons zelf kijk, dan durven we ons nu in de problemen van de klant te verplaat- sen. We rekenen ons hele bedrijf ook af op het klanttevredenheidsonder- zoek.”


MS Schippers is van de bestelwagen die langs kwam naar online gegaan. Wat biedt uw site nu meer dan een webshop?


“Langzamerhand zijn we meer gaan bieden dan alleen producten. Het is een concept geworden.”


Schippers wordt dus de bol.com van de landbouw? “Bol is een open platform, wij blijven gesloten. Voor Nederland breiden we ons assortiment nu uit met een groot aantal producten, zoals Destil, met onder andere hang- en sluitwerk. De professionele veehouder wil dat we compleet leveren.”


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


FOTO’S: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84