search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: MARK PASVEER FOTO: KOOS GROENEWOLD


THEMA SUBSIDIES EN TOESLAGEN


Voor vrouwelijke runderen ouder dan 2 jaar kan een graadierpremie worden aangevraagd mits ze van 15 mei tot 15 oktober grazen op niet-subsidiabele grond zoals natuurterrein.


Gijs Teselink (25) uit het Overijsselse Ambt Delden heeft in maat- schap met zijn ouders een melkveebedrijf met 70 koeien op 31 hectare grasland. Als zzp’er is hij daarnaast actief met onder meer het nemen van grondmonsters.


“Elk jaar wijzigt er wel iets met de oppervlaktes van de percelen”


Op het melkveebedrijf van Gijs Tese- link en zijn ouders Gerda en Harry is de Gecombineerde opgave relatief eenvoudig. Het bedrijf heeft alleen grasland en koopt mais aan in ruil voor mestafzet. Toch is er elk jaar wel iets met de oppervlaktes van perce- len gewijzigd, volgens Teselink. “We zitten in een gebied met veel


zigd. Er is geen correctie meer voor subsidiabel grasland. Graasdierpremie is alleen nog mogelijk voor dieren die grazen op niet-subsidiabele grond zoals heide, duinen, kwelders en stadsparken. Het gaat om vrouwelijke run- deren ouder dan twee jaar en schapen die zijn geboren voor het aanvraagjaar. De dieren moeten onafgebroken grazen op de genoemde gronden tussen 15 mei en 15 ok- tober. De premie is voor runderen € 153 en voor schapen € 23 per dier.


Brede weersverzekering


De voorwaarden voor de Brede weersverzekering (BWV) zijn in grote lijn ongewijzigd ten opzichte van 2018. Vo- rig jaar waren er ruim 2.100 aanvragen voor de regeling. Dit jaar is € 15 miljoen beschikbaar voor de vergoeding van maximaal 65% van de verzekeringspremie. Verzeke- raars met een brede weersverzekering volgens RVO.nl zijn Agriver, De OFH/BFAO en Vereinigte Hagel. Verze- keraars Achmea en Interpolis staan niet meer op de lijst met verzekeraars die een BWV aanbieden. De Gecombineerde opgave is net als in voorgaande jaren het betaalverzoek subsidie voor agrarisch natuur- beheer. Dat betreft boeren die voor januari 2016 een overeenkomst hebben afgesloten met de provincie. Die krijgen jaarlijks een vergoeding van de Subsidieregeling


Natuur en Landschap (SNL-a). Er zijn verschillende subsidiepakketten, zoals voor beheer van weide- en akkervogels en botanische pakketten en pakketten voor landschapsbeheer zoals voor houtwallen. In 2018 was het mogelijk om over te stappen van de SNL naar de nieuwe regeling voor natuurbeheer ANLb. Het is nog niet bekend of dat ook dit jaar mogelijk is.


OP BOERDERIJ.NL


Ga voor meer informatie over de Gecombineerde opgave naar www.boerderij.nl/Gecombineerde-opgave. Alle info van RVO.nl is te vinden via: www.rvo.nl/gecombineerde-opgave.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 11


boomranden en houtwallen en daar- door grillige percelen”, vertelt Tese- link. In het gebied waar hun bedrijf ligt, zijn ongeveer 10 jaar geleden percelen uitgeruild voor een betere verkaveling. Als er een verschil is met de oppervlakte die in het voorgaan- de jaar is opgegeven proberen ze dat zelf aan te passen, of ze bellen met RVO.nl. Dan is het doorgaans wel op te lossen. Van wijzigingen door ande- ren hebben ze weinig last, ze hebben juist door de vele houtwallen weinig


aangrenzende percelen. Grond ruilen doen ze niet, dus dat maakt de perceelsregistratie redelijk eenvoudig. Wat goed werkt volgens Teselink is het koppelen van grond- monsters aan percelen voor de on- derbouwing van de fosfaattoestand. “Dat kan bij ons sinds een paar jaar en dat is makkelijker en voorkomt fouten.” Teselink neemt naast zijn werk op de boerderij grondmonsters voor andere bedrijven als zzp’er. Het invullen van de jaarlijkse


opgave doet vooral zijn vader en is ‘op zich goed te doen’. Hoe lang het duurt is lastig in te schatten volgens de jonge melkveehouder, maar het zal 1,5 tot 2 uur zijn. Eerst de perce- len en dan kijken of de vee-aantallen er goed in staan. Meestal kan het in een keer verstuurd worden. De opga- ve gaat dan eind april naar RVO.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84