search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ ACTUEEL


Sinds 4 maart zijn de 22 koeien die Nederland gaan vertegen- woordigen op het Europees Kampi- oenschap in qua- rantaine. Twee van deze koeien staan op stal bij Alex Verwaijen (65) in Hijken (Dr.).


KORT NIEUWS


Vanggewas nu onderwerken voor de maisteelt


Het vanggewas op maisgrond moet nu worden onder- gewerkt. Dat stelt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Na onderwerken start de vertering en kan de vrijkomende stikstof ook benut worden door de mais. Volgens de CBGV is de stikstofafgifte uit het vang- gewas na onderploegen na drie maanden maximaal.


EU grijpt niet in bij verschil excretienormen


‘Eer om bij te dragen aan Team NL Libramont 2019’


Alex Verwaijen heeft lang en verdienstelijk meegedraaid in het keuringscircuit. Hij is nu hobbyveehouder. Maar koeien klaarmaken voor een keuring is hij niet verleerd. Dat wisten ook de eigenaren van twee koeien, die geselecteerd zijn voor deelname aan het EK in Libramont in april.


Bent u voor de verzorging van deze koeien door de eige- naren benaderd?


“Ja, ik vind het een hele eer dat ze het vertrouwen in mij gesteld hebben en dat ik aan het Team NL Libramont 2019 mag bijdagen. De dieren zijn eigen aan Harry Schuiling en Theo van Vliet.


Theo heeft een melkvee- bedrijf en quarantaine heeft nogal wat consequenties. De andere koe stond al langer bij mij op stal. Normaal staat deze koe bij New Moore Hol- steins van familie Prent-Wit- haar. Het gaat om Hendrika, een dochter van de Goldwyn Hendrika 39, reservekampi- oen NRM 2014. Het dier is door mijzelf gefokt en destijds als pink verkocht. Ik vind het wel mooi om zo toch nog een eigen fokproduct geselecteerd te zien worden voor het EK,


38


al is de koe nu niet meer van mij.”


Kost de verzorging veel tijd? “Dat valt wel mee. Melken, scheren, wassen en voeren kost zo’n twee uur per dag. De ene dag is dat meer dan de an- dere dag. De koeien kennen de ring. Ik hoef dat alleen maar te onderhouden door af en toe met ze te lopen. En bij wassen en scheren staan ze met de kop hoog vast. Dan staan ze ook rustig.”


Waar let u op om de koeien keuringsklaar te maken? “Ik probeer de koeien zo ‘clean’ mogelijk te maken. Dat doe ik vooral via de voeding. De koeien krijgen gedroogd hooi uit de Alpen. Met de bij- passende brok zie je de koeien in 2 à 3 weken echt verande- ren. Dan komt de uier goed tot bloei en je ziet ook de bot- structuur veranderen. Ik wil zeker weten dat ik er alles aan gedaan heb om de koeien er perfect op te hebben staan. Als er dan koeien hoger geplaatst zijn, zijn ze op dat moment ge- woon beter. Maar ik mag niet verliezen van een koe omdat ik de zaken niet goed voorbereid heb. Zo sta ik er nu ook in.”


Eurocommissaris Karmenu Vella van Milieu grijpt niet in bij de verschillen in fosfaatexcretienormen tussen Vlaanderen en Nederland. Vella zegt dat Nederland zelf verantwoordelijk is voor het vaststellen, aannemen en uitvoeren van de maatregelen om de doelen van de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijnwater te halen.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een fotoreportage.


Robotmelken in verlengde stal in Westbroek


Elbert en Jannie Hennipman in Westbroek (U.) bouwden in 2014 een stal met alleen maar ligboxen en bleven in de oude stal melken. Nu is er een uitbreiding met drie melkrobots. Vrijdag 15 maart was er open dag. Wie die gemist heeft, kan op Boerderij.nl altijd nog de foto’s van de uitbreiding van de stal bekijken.


RFC maakt bedrijfsuitingen ‘boer-proof’


FrieslandCampina maakt reclamefi lmpjes en andere bedrijfsuitingen voor algemeen publiek ‘boer-proof’. Aanleiding is het gewraakte fi lmpje met boer Niels. RFC zou daarvoor meer gewone leden kunnen benaderen, en niet steeds maar ledenraadsleden.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


FOTO: HANS BANUS


FOTO: HERBERT WIGGERMAN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84