search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Wim Esselink


D


Grondmonsters verzamelen op een perceel dat wordt opgegeven in de Gecombineerde opgave. Grondmonsters zijn onder meer nodig voor het bepalen van de fosfaattoestand van een perceel.


e waarde van betalingsrechten is in 2019 voor het eerst gelijk voor elke boer. De basisbe- taling is circa € 262 per betalingsrecht. Daar komt circa € 113 aan vergroeningspremie bij.


Dat komt neer op € 375 per hectare. Het is een van de meest concrete wijzigingen waar boeren mee te maken krijgen in de Gecombineerde opgave 2019 (GO2019). Sinds 2015 zijn de bedragen geleidelijk gelijkgetrok- ken, zodat de referentie uit het verleden steeds minder invloed had. Omdat de waarde gelijk is, hoeft ook geen volgorde voor uitbetaling meer opgegeven te worden. Via de GO2019 worden meerdere subsidieregelingen aangevraagd. Naast de betalingsrechten en vergroe- ningspremie zijn dat de extra betalingen voor jonge boeren, de Brede weersverzekering, graasdierpremie en agrarisch natuurbeheer. Via de (verplichte) landbouw- telling worden gegevens doorgegeven over het land- en tuinbouwbedrijf, zoals de dieraantallen op 1 april. De opgave is ook de vastlegging van de grond die een bedrijf in gebruik heeft.


De grond die is geregistreerd via de perceelsregistratie wordt via de Gecombineerde opgave de basis onder de mestregelgeving. Grondsoort, gewas en fosfaattoestand zijn van belang voor de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


7


FOTO: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84