search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


Snel gewend aan sleepvoet met extra water


Jack Aantjes kocht een nieuwe sleepvoetbemester en moet van de over- heid een derde deel water toevoegen. Dat is goed in te passen.


Door René Stevens


ls Jack Aantjes de slang van de sleepvoetbemester heeft aange- koppeld en broer Niek de pomp heeft aangezet, komt er eerst wat lichtgekleurd water uit de rij sleepvoeten. Een paar tellen later gaat het goedje over in de bekende kleur, laat hij sleepvoeten zakken en het bemesten kan beginnen. Pas twee weken rijden ze met deze machine, maar ze hebben het proces inmiddels goed in de vingers.


A


De aanschaf van de sleepvoet valt nagenoeg samen met het verbod van het traditioneel gebruik van het apparaat op klei- en veegrond. Sinds dit jaar is het bij het gebruik van een sleepvoetbemester verplicht om een derde deel water toe te voegen. Dat is het resultaat van een jaren- lange discussie. De sleepvoet zou eigenlijk vanaf 2018 verboden zijn, maar wordt toch toegestaan als aan een aantal voorwaar- den is voldaan. Eén ervan is het toevoegen


Jack Aantjes in Lopik (U.)


Een aparte pomp brengt water uit de sloot naar de mestpomp bij de stal. Zo wordt vol- doende water bij de mest gevoegd.


van water waardoor de ammoniakemissie afneemt. In 2019 en 2020 is de veehouder zelf verantwoordelijk dat dit goed gebeurt; vanaf 2021 moet de juiste werking met digi- tale apparatuur worden aangetoond. Dat is nog in ontwikkeling.


De totale investering schat Aantjes op


€ 2,5 ton. “We hebben goed nagedacht of het verstandig is om nu een sleepvoet te ko-


pen. Maar we zien grote voordelen op deze grond in combinatie met een sleepslang.” De machine weegt maar 1.850 kilo, wat be- tekent dat de belasting voor de grond veel minder groot is. De ondernemers hebben naast een melkveebedrijf een behoorlijke loonwerktak en verwachten op deze manier bij veel bestaande en nieuwe klanten aan het werk te kunnen.


‘We verwachten voordelen’ Om het water bij de mest te voegen, maken de ondernemers gebruik van een door die- selaangedreven pomp die water uit de sloot naar de mestpomp achter de trekker bij de put brengt. Daar komen mest en water sa- men. Water is in dit gebied, net als op hun eigen bedrijf, nagenoeg op elk bedrijf voor- handen. Flowmeters meten de hoeveelheid mest die erin gaat en de hoeveelheid water bij de waterpomp.


Bij gebruik van een sleepslang is altijd water nodig, maar nu wel wat meer. Het werkt prima volgens Aantjes. “We verwach-


Bedrijfsgegevens


120 melkkoeien


60 stuks jongvee


Sjaak Aantjes (24) heeft met zijn vader Adriaan en oom Gerrit een bedrijf met melkkoeien en loon- werk. Ook broer Niek werkt mee, als ook vier vaste medewerkers.


30 BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


85 hectare grond


FOTO’S: TON KASTERMANS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84