search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Er zijn meerdere redenen waarom melkveehouders claimen te zijn benadeeld door het stelsel van fosfaatrechten. Een deel kan zich niet vinden in de berekening op basis van onder andere de melkgift.


heeft het CBb zeven pilotzaken versneld behandeld. Daarin zijn op 9 januari uitspraken gedaan. In zes zaken bleek geen grond voor compensatie. Eenvoudig gezegd hadden de ondernemers volgens de rechter kunnen voorzien dat er ‘iets’ zou komen in plaats van melkquo- tum. “Het enige geval dat wel compensatie krijgt, is heel specifiek en niet vergelijkbaar met de andere situaties.”


Aanvechten fouten


Een deel van deze groep heeft zich verenigd onder de naam ‘Innovatief uit de knel’. Woordvoerder Henk An- tonissen heeft geen hoge verwachtingen meer van gun- stige uitspraken voor zijn achterban bestaande uit zo’n 150 melkveehouders. Hij schat dat zo’n 800 veehouders hebben gebouwd en nu te weinig rechten hebben. “De uitspraak in januari is duidelijk en ik verwacht niet dat er uit andere uitspraken iets anders gaat komen.” Aange- zien er, net als bij een uitspraak van de Hoge Raad geen beroep mogelijk is tegen een uitspraak van het CBb, is de enige volgende optie een gang naar het Europese Hof in Straatsburg. Echter, dat pad bewandelen kost jaren en is peperduur. Daarom is daar bij veehouders en juristen weinig animo voor.


Een meer reële mogelijkheid ziet Antonissen in het aanvechten van de fouten die door het ministerie zijn gemaakt rondom de melkveedefinitie, de excretienorm en ongeoorloofde staatssteun. Er liggen verzoeken om meer inzicht te krijgen in de correspondentie tussen Brussel en Den Haag. Antonissen hoopt dat dit tot extra rechten leidt. “Om knelgevallen uit hun situatie te halen


De basis van deze bezwaren is dat een deel van het jongvee van vleesveebe- drijven onder het fosfaatrechtenstelsel valt. Dit is gedaan om te voorkomen dat melkveehouders jongvee tijdelijk bij vleesveebedrijven stallen en het fosfaatrechtenstelsel omzeilen. In maart 2018 heeft het ministerie echter de definitie van jongvee aangepast vanwege te veel ruimte voor inter- pretatie. Alleen jongvee buiten de melkveehouderij dat bedoeld is om een kalf te krijgen en later afalft, krijgt fosfaatrechten toegekend. Daarop


Ook vleesveebedrijven betrokken


Bij RVO.nl liggen honderden bezwaren tegen – ten onrechte – ingetrokken fosfaatrechten. Begin maart zijn drie fosfaat intrekkings- zaken behandeld door het CBb.


volgde een herbeschikking aan bedrij- ven die in de ogen van het ministerie ten onrechte fosfaatrechten hadden gekregen. Verschillende vleesveehou- ders hadden echter de toegekende fosfaatrechten inmiddels verkocht. Het CBb doet op 16 april uitspraak in


pilotzaken over ingetrokken fosfaat- rechten. Dan moet duidelijk worden of het ministerie in een beleidsregel de definitie van jongvee mocht aanpassen. De rechtszitting wijst in de richting dat het weleens niet zou mogen. Tijdens de zitting trok – na een uitgebreide discussie – één van de CBb-rechters de conclusie dat de definitie van melkvee geldt die in de Meststoffenwet is omschreven en niet die zoals in een latere beleidsregel is uitgelegd.


is 1 miljoen kilo fosfaat nodig terwijl er 3 miljoen kilo op de verkeerde plaats zit.” Het is volgens hem geen laatste strohalm maar een reële oplossing. In alle gevallen kan het nog jaren duren voordat alles rondom het fosfaat- dossier juridisch is afgewerkt.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 29


FOTO: NIKKI NATZIJL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84