search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL IN BEELD Keurmeesters druk met kaas keuren voor Cum Laude Awards


Professionele keurmeesters beoordelen een kaas inge- zonden voor de Cum Laude Awards. Dit zijn prijzen voor kazen gemaakt door zelfzui- velende boeren. Er zijn drie hoofdcategorieën: ‘Boeren- kaas’, ‘Kaas van de boerderij’ en ‘Ambachtelijke kaas’. De kaas wordt gekeurd door de keurmeesters op geur, smaak en uiterlijk. De kazen die als beste naar voren komen, worden nog eens beoordeeld door prominenten. Deze uit- slag bepaalt de uiteindelijke winnaars. Dit jaar is er voor het eerst een overall winnaar aangewezen die de ‘Den Bes- ten Cum Laude Award’ wint. Die is dit jaar weggelegd voor een belegen kaas van Bouter Groep, in opdracht van De Witte Welle van familie De Wit in Montfoort.


RUNDVEEHOUDERIJ


Gros veehouders houdt geplande weidesysteem niet consequent vol


Het is zaak om aan een gekozen beweidingssys- teeem vast te houden. Afwijken levert directe kosten en gemiste in- komsten.


Veel veehouders laten steken vallen als het gaat om het uit- voeren van de weidegang. “Van


alle planningen die ik samen met de melkveehouders opstel, gaat 10% goed en kan 90% het beter doen”, zegt Ton Derks, weidecoach en adviseur bij DLV Advies. Volgens zijn ervaringen wij- ken veehouders tussentijds van hun beweidingssysteem af, met als gevolg dat de grasopname niet meer optimaal is. Daar- door laten ze besparingen op krachtvoer en loonwerk liggen en daalt de melkproductie. Derks denkt dat de combina- tie van beide kan oplopen tot € 10.000 aan kosten dan wel gederfde inkomsten.


Geef de koeien elke dag een nieuwe weide. Pas de opname eventueel aan via bijvoeding.


Derks constateert dat koeien soms meerdere dagen in het- zelfde perceel blijven lopen, bijvoorbeeld omdat het perceel twee keer zo groot is als de an- dere percelen waarmee wordt gerouleerd. Het is een veel


gemaakte fout die zorgt dat het aanbod en de smakelijkheid van het gras afnemen en daar- mee ook de grasopname. “Je kunt vrij eenvoudig het perceel met een draad in tweeën delen, zodat je zeker iedere dag vers gras aanbiedt.”


Derks erkent dat plannin-


gen soms bijgesteld moeten worden vanwege bijvoorbeeld weersomstandigheden, maar dat betekent nog geen afscheid van het systeem. Veehouders kunnen schuiven met meer of minder bijvoeding, het aantal uren weidegang en de opper- vlakte die zij aanbieden.


advertentie


DINSDAG 4 JUNI 2019 | BONS HOLSTEINS - OTTOLAND


www.grasdag.nl Dé dag op het gebied


van graswinning en goed ruwvoer


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 37


FOTO: MARK PASVEER


FOTO: LIESBETH WATTIMURY


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84