search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wilfred Bankers vult het poederreservoir bij. Dat is het enige werk dat hij ermee heeft.


kraamhokken. Wat niet wordt gedronken, komt terug in de keuken, kan opnieuw wor- den opgewarmd door een warmtewisselaar en gaat vervolgens opnieuw het circuit in. Centraal element is de mixer – dit model mengt telkens slechts 1 liter per keer. Ook dat gebeurt volautomatisch. Het enige wat de boer hoeft te doen is af en toe het poe- derreservoir bijvullen. Het systeem doet de rest. Met drie knoppen, voor starten, bijvul- len en schoonmaken, is het totale concept te bestieren.


Het trainen van de darm Roel van der Bruggen, accountmanager varkens bij Swinco: “Goed beschouwd gaat de training erom dat de darm gewend moet raken aan eiwit van plantaardige oorsprong, zoals varkensvoer. In het begin krijgt het dier namelijk melk van de zeug, dat is eiwit van dierlijke oorsprong.” Om die reden introduceerde Swinco al eerder fasevoedering voor tijdens de zoogperiode; dat gaat in drie stappen (in vloeibare vorm of brokken), waarbij de in-


grediënten langzaam veranderen naarmate de biggen ouder worden. Met de training, die op dag 2 begint, zijn de biggen beter voorbereid op het latere leven, zegt Van der Bruggen; en juist dat stelt het dier in staat om gebruik te maken van zijn groeipoten- tieel: “Bij het spenen zijn deze biggen 400 gram zwaarder; en bij 26-27 kilo is het verschil 1,2 kilo.”


Meer en uniformere varkens Alles overziend kunnen boeren zo meer en


360 gram/dag groei (spenen – opleg)


11 jaar eigenaar van Bankers Agro


€ 1,3 miljoen investering in nieuwe stal


500 zeugenplaatsen in nieuwe stal


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84