search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW DE OPVOLGER


‘Kringlooplandbouw zou mooi passen bij ons’


RIK BEULING (20) Door Margreet Welink Als ik het bedrijf overneem, verander ik ...


“Het onderhoud aan trekkers en machines wil ik zelf gaan doen. Nu besteden we dat uit, omdat mijn vader er geen tijd voor heeft. Ik heb die tijd wel en vind het leuk. Mijn kennis is nog onvoldoen- de, maar daar kan ik in groeien. Ik ga bijvoorbeeld altijd mee naar het mechanisatiebedrijf als er iets met onze machines is en dan kijk ik wat en hoe ze het doen.”


Mijn grote voorbeeld is ...


“De verhalen van mijn opa vind ik inspirerend. Hij was in staat de omvang van het bedrijf te verdubbelen en mijn vader heeft het op zijn beurt ook weer verdubbeld. Dat gaat mij niet meer lukken, al wil ik zeker wel uitbreiden.”


Het mooiste werk vind ik ...


“De voorjaarswerkzaamheden. Niet alleen omdat je dan na de winter weer naar buiten kunt, maar ook omdat je dan start met het teeltseizoen. Je ziet de gewassen groeien en met de juiste zorg heb je invloed op hoe het gaat. Dat doet een beroep op mijn vakman- schap, ik geniet daarvan.”


Ik heb een hekel aan ...


“Nou, in mijn vak heb ik nergens echt een hekel aan. Schieters trekken in de bieten is niet het allerleukste werk, je loopt in de brandende zon in het veld. Maar ach, als je met een leuke groep mensen bent, dan valt het ook wel weer mee.”


Als ik een miljoen win in de loterij, dan ...


“Investeer ik dat in vee. Ik had altijd al een visie om later een ge- mengd bedrijf te hebben, met akkerbouw en vee. De mest zouden we dan zelf kunnen aanwenden, het voer komt van eigen bedrijf, enzovoorts. Kringlooplandbouw, ja. Dat zou mooi passen bij ons.”


Over vijf jaar, dan ...


“Ben ik klaar met de hbo-opleiding in Dronten, waar ik komend studiejaar mee wil beginnen. Verder zijn mijn vader en ik dan een stukje verder met precisielandbouw. We willen doorontwikkelen, bijvoorbeeld naar plaatsspecifiek bemesten. Tegen die tijd zijn we wellicht ook wat gegroeid. Ik wil er minstens 50 hectare bij, om een ruimere vruchtwisseling te kunnen organiseren. Met de aard- appelen zitten we nu 1 op 2. Dat moet naar 1 op 3 om problemen met aaltjes voor te zijn en te blijven.”


40 BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


Woonplaats: Eerste Exloërmond (Dr.). Opleiding: Mbo akkerbouw, niveau 4 afgerond. Bedrijf: 185 hectare eigendom, aangevuld tot 200 hectare met huurland. Het bouwplan omvat zetmeelaardappelen, suikerbieten, uien en granen. Rolverdeling: Rik doet het meeste dagelijkse werk. Zijn vader is als bestuurder van de vakgroep akkerbouw bij LTO Nederland veel van huis; tijdens pieken is hij er wel, de arbeid wordt dan verder aangevuld met uitzend- krachten en kameraden. Riks moeder verzorgt de administratie.


FOTO: HANS BANUS


Ook meedoen aan deze rubriek? Mail je naam, leeftijd, soort bedrijf en telefoonnummer naar: margreet.welink@proagrica.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84