search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Zonnepanelen op fruitloodsen. De SDE+-regeling gaat op de schop en richt zich vanaf 2020 niet alleen meer op duurzame energie, maar ook op CO2


de komst van de nieuwe SDE-regeling de concurrentie tussen zonnepanelen en andere duurzame technieken groter wordt. “Wij adviseren altijd om niet te wachten, omdat nog niet zeker is wat de volgende regeling brengt”, zegt Joan van den Heuvel,


-reductie. Daardoor wordt de concurrentie tussen zonnepanelen en andere duurzame technieken in de nieuwe regeling groter. DLV-specialist duurzame investeringen.


Saldering wordt terugleversubsidie De zogenoemde salderingsregeling voor ei- genaren van zonnepanelen, waar kleine be- drijven en particulieren veel voordeel van


Asbestfonds vervangt subsidieregeling


Eind vorig jaar raakte het budget voor de subsidieregeling verwijdering asbestdaken uitgeput. De € 75 miljoen die het kabinet had gereserveerd om de sanering van asbestdaken aan te jagen, was eerder op dan gepland. Om burgers en ondernemers die de kosten van het verwijderen van het asbestdak niet kunnen betalen toch te ondersteunen, zet staatssecretaris Stientje van Veldhoven een asbestfonds op. De uitwerking wordt dit voorjaar verwacht. Het asbestfonds moet een landelijk fonds worden waaruit mensen een lening kunnen krijgen om de sanering van asbestdaken te financieren. Het fonds wordt gevuld met geld van het rijk, provincies, gemeenten en banken. Het fonds is nadrukkelijk geen sub- sidie: het biedt alleen een mogelijkheid voor


een lening om mensen met financierings- problemen te helpen om voor 31 december 2024 de asbestdaken te verwijderen. Recent kwam onderzoeksbureau TNO naar buiten met een onderzoek dat de be- schermende maatregelen voor het omgaan met asbest die nu worden gehanteerd, niet altijd nodig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat het saneren goedkoper kan dan nu het geval is. Het verwijderen van asbest kost volgens het ministerie gemiddeld € 15 tot € 25 per vierkante meter voor stallen en schuren. Voor woonhuizen kost dit tussen de € 35 en € 50 per vierkante meter. Van de ongeveer 120 miljoen vierkante meter dak in 2012 moet nog 80 miljoen vierkante meter ver- wijderd worden.


FOTO: VIDIPHOTO


hebben, verdwijnt in 2021. Met de huidige regeling kunnen de zonnepanelen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bij oude meters loopt de energiemeter dan terug; bij nieuwe meters wordt de verbruik- te en geleverde stroom apart geregistreerd. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggele- verde stroom verrekend. Wanneer in een jaar bijvoorbeeld 3.500 kilowattuur (kWh) stroom wordt verbruikt en 1.000 kWh teruggeleverd, wordt over het nettoverbruik van 2.500 kWh betaald. Deze salderingregeling is zeer gunstig, omdat de verbruikte en geleverde stroom wordt afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief, inclusief belastingen. Kabinet-Rutte vindt deze regeling te riant en wil een andere opzet via een ‘terugle- versubsidie’. De terugleversubsidie is een vergoeding voor stroom die aan het elektri- citeitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk; als ondernemer betaal je hierover ook na 2020 geen energiebelasting. Als de plannen ongewijzigd doorgaan, vervangt de nieuwe regeling per 2021 de huidige salderings- regeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84