search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


Bij de stal staat de pomp die de mest met water via een twee kilometer lan- ge sleepslang naar de bemester op het weiland pompt.


‘Veehouders gaan zelf niet meer investeren in nieuwe techniek, dus voor ons biedt dat kansen’


eist dat het mestspoor per sleepvoet maxi- maal 5 centimeter breed is. Dat was vorig jaar nog 10 centimeter. Het vraagt volgens Aanjtes wat ervaring om dat te realiseren, onder andere met de juiste rijsnelheid en druk. Aan het spoor achter de bemester te zien heeft hij het inmiddels goed in de vingers.


Nog jaren gebruiken De komende jaren verwacht de onderne-


mer volop met de sleepvoet aan de slag te kunnen. Doordat veehouders zelf minder goed zijn uitgerust om water bij de mest te voegen, heeft hij goede hoop om meer hectares te kunnen bemesten. Vooral de combinatie met de sleepslang ziet hij als groot voordeel. “Veehouders gaan zelf niet meer inves- teren in nieuwe techniek, dus voor ons biedt dat kansen.” Wel zal op termijn een aanpassing rondom automatische controle


moeten komen zodat het apparaat hele- maal aan de wetgeving voldoet. Aantjes verwacht dat de sleepvoet dan nog jaren gebruikt kan worden. En mocht het toch zo zijn dat de overheid er onver- hoopt een streep doorheen zet, dan heeft de machine nog altijd een waarde om in te ruilen. “De fabrikant maakt duizenden sleepvoeten per jaar die bijna allemaal naar het buitenland gaan. Daar is dus wel een goede markt voor.”


De sleepvoeten volgen dankzij veerpunten het verloop van de perce- len. Dat is belangrijk bij de bolle ligging en greppels.


32


Het mestspoor mag maximaal vijf centimeter breed zijn. Dat vraagt wat deskundigheid maar gaat inmiddels goed.


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84