This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


Projectenplatform AssetManagement > Ervaringen uit de markt


Evaluatie gebiedscontract Kop van


Noord–Holland > Verbinding assetmanager / assetowner > Leerpunten uit de eerste ervaringen > Waar liggen de verantwoordelijkheden > Wat kan opdrachtnemer meer bieden aan opdrachtgever Wim van Veen, sectormanager Realisatie Infrastructuur, Provincie Noord Holland Marco Neeft, Project Manager WaakSaam, Combinatie WaakSaam


Energietransitie bij Assetmanagement > 0-meting CO2-footprint beheer en onderhoud > van Instandhouding naar Innovatie > Samenwerking met stakeholders Mirza Milosevic, Wegbeheerder, Provincie Zuid Holland Jonne Klaver, Projectleider, Provincie Zuid Holland


Meer ondeugendheid bij overheden > Assetmanagement een doel of een middel? > Bij implementatie assetmanagement wordt meer ondeugendheid gevraagd !


> Tot hoever is optimaliseren noodzakelijk? Don Bezemer, Directeur, DON Bureau bv


Is implementatie assetmanagement


bottum-up gemakkelijk? Ervaringen van WSRL > Waar komen we vandaan? > Wat hebben we gedaan? > Waar gaan we naartoe? Wouter van Vuuren, Beleidsmedewerker Team TI Onderhoud, Waterschap Rivierenland


Assentmanagement:


zo doet de Provincie Overijssel het! > Medewerkers betrekken vanuit eigen rol > Inhoud en proces hand in hand voor duurzame verandering, met ISO 55000 als structuur


> Ondersteunend aan omgevingsgerichte, toekomstbestendige werkwijze Henry Bos, Programmamanager Eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel


Overijssel, een vooruitziende wegbeheerder > De kansen om het werk eff ectiever en effi ciënter in te richten > Aansprekende praktijkvoorbeelden Lindy Molenkamp, Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel


Infra-informatie bestuurlijk in orde > Technische informatie en risico’s over infra-areaal van (overheids) organisatie herkenbaar voor het bestuur


> Verantwoording afl eggen over onderhoudsbeleid aan de politiek Albert Stuulen, Hoofd Provinciale Waterstaat, Provincie Fryslân


Meer waarde met bedrijfswaarden > Van behoeften en verwachtingen van de stakeholders naar bedrijfswaarden


> De zoektocht naar de balans in fi nanciële, milieu- en maatschappelijke kosten, risico’s, kwaliteit van dienstverlening en prestaties m.b.v. bedrijfswaarden


> Ervaringen in het realiseren van waarde door gebruik van de bedrijfswaarden Willem-Jan Jansen, Programmamanager Assetmanagement, Waterschap Brabantse Delta


Co-creaties Opzetten van een beslismodel om grootschalig


onderhoud aan kunstwerken te prioriteren > Veel kunstwerken bevinden zich aan het einde van hun theoretische levensduur.


> Wat bepaalt de noodzakelijkheid voor interventie? > Hoe komt u tot een beslissing? Halbert Taekema, Consultant risk & reliability, NRG Piet de Groot, Senior consultant risk & reliability, NRG


BIM en GWW – verkenning van kansen > Verbindende schakel tussen verschillende werkprocessen > Verhoging kwaliteit en dienstverlening tegen lagere kosten > Inzetbaarheid open data(-structuur) Birgit Hopff , Partner, Stadsruim


Voor een compleet overzicht van de aangeboden co-creaties zie onze website www.bouw-instituut.nl/infra


[BO}


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70