This page contains a Flash digital edition of a book.
Voorbeeldproject van het jaar:


Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer


Op het Deltacongres in november 2015 betitelde Deltacommissaris Wim Kuijken de dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS) van Waterschap Rivierenland als voorbeeldproject van het jaar. Hij erkende en beloonde hiermee de focus op innovatie, toekomstbestendigheid en een goede betrokkenheid met de bewoners.


Tekst: Marco van Leeuwen, omgevingsmanager CDVM


l eeuwen is de waterhuishouding in de Alblasserwaard essentieel om veilig te kunnen wonen. Dit illustreren de wereldwijd bekende molens van Kinderdijk. Om dit gebied voor minimaal de komende 50 jaar veilig te houden verbetert Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) in opdracht van Waterschap Rivierenland over een lengte van 10 km de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer.


A


Betrokken bewoners Om dit omvangrijke project soepel te laten verlopen is er da- gelijks contact met de bewoners en bedrijven langs het tra-


38 Nr.8 - 2015 OTAR


ject. Gedurende de uitvoering van het project zijn er diverse afstemmingsmomenten met de betrokken stakeholders. Be- gin van elk jaar zijn er algemene informatieavonden met uit- leg van de werkzaamheden voor het komend jaar. Geduren- de het uitvoeringsjaar zijn er informatieavonden met uitleg op detailniveau over hoe en wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Hierin worden de wensen en opmerkingen van bewoners en bedrijven geïnventariseerd. Zo kom je samen tot de best werkbare situatie. Er is bijvoorbeeld op verzoek van de campingeigenaar in de tijdelijke weg naar de cam- ping een bocht aangepast omdat die te krap zou zijn voor


Foto’s CDVM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70