This page contains a Flash digital edition of a book.
PolyCiviel


of wij vinden een weg of wij maken een weg


Wegdekrefl ectie is in 2015 steeds populairder bij gemeenten, waterschappen en provincies. Binnen de CROW werkgroep wegdekrefl ectie wordt om die reden momenteel hard gewerkt aan een publicatie. De werkgroep heeft de taak state-of-the-art kennis en ervaringen met betrekking tot wegdekrefl ectie vast te leggen.


Praktische handvatten Het eindproduct moet praktische handvatten geven die aansluiten bij de moderne manier van contracteren (zoals UAVgc). Verder moet het voor een brugfunctie zorgen tussen weg- beheerders, wegenbouwers en verlichtings- deskundigen. Het eindproduct wordt in het voorjaar van 2016 verwacht.


Grip op wegdekrefl ectie De mogelijkheden om verhardingen met een hoge wegdekrefl ectie te realiseren zijn legio. Maar hoe specifi ceer je wat je hebben wil en hoe controleer je wat je geleverd krijgt als opdrachtgever? En hoe kunnen opdrachtne- mers grip krijgen op het product dat zij aan- bieden? Op deze en andere aspecten kan PolyCiviel een praktisch antwoord geven.


PolyCiviel Civiele Techniek Kalkoven 3 9351 NP Leek T 06 - 467 158 59 www.polyciviel.nl info@polyciviel.nl


OTAR MarktWijzer 2016 54 OTAR MarktWijzer 2016


PolyCiviel PolyCiviel is expert op het gebied van weg- dekrefl ectie. Met grote passie zijn er diverse refl ecterende toepassingen ontwikkeld in de openbare ruimte en het eind is nog lang niet in zicht. Er is meerjarige ervaring in product- en conceptinnovatie voor de openbare ruim- te. PolyCiviel kan opdrachtgevers uitgebreid adviseren over toepassing van wegdekrefl ec- tie in combinatie met (dynamische) openbare verlichting.


Breed inzetbaar PolyCiviel is breed inzetbaar in de volgende vakgebieden: Ontwerp, Werkvoorbereiding, Directievoering, Productinnovaties in beton, asfalt en bruggenbouw, Aanbesteding, RAW bestek, EMVI plan ondersteuning MKB, Riole- ring, Wegenbouw, Waterbouw, Assetmanagement.


http://www.polyciviel.nl http://www.pietzijlstra.blogspot.nl


PolyCiviel is lid van de werkgroep wegdek- refl ectie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70