This page contains a Flash digital edition of a book.
Mebin


Uw onmisbare partner in de duurzame bouwketen


Dat is de doelstelling van Mebin. En dat maken we elke dag waar: door nieuwe duurzame producten te ontwikkelen en ze toe te passen in duurzame projecten, door onderzoek te ondersteunen en door samen te werken met tal van andere stakeholders – waaronder ú, onze klant.


Advies en kwaliteit Mebin speelt een belangrijke rol op het ge- bied van betonspecie in Nederland. Niet al- leen qua volume en productenprogramma, maar ook als het gaat om kennis over be- ton. Mebin geeft specialistische adviezen aan opdrachtgevers, architecten en construc- teurs over optimale toepassingen van beton. Aannemers krijgen daarnaast adviezen over de verwerking van de specie,


een belangrijk aspect dat uiteindelijk mede de kwaliteit van het verharde beton bepaalt.


Kwaliteit is bij Mebin meer dan een begrip, het maakt een wezenlijk deel uit van de bedrijfsvoering en -fi losofi e. Kwaliteit wordt gewaarborgd door een intern kwaliteitssys- teem waaraan alle vestigingen voldoen.


Partnership


Mebin streeft een duurzame samenwerking met haar klanten na. Belangrijke uitgangs- punten hierbij zijn partnership en het leveren van een toegevoegde waarde voor alle partij- en. Door Mebin al vanaf de ontwikkelingsfase te betrekken bij projecten is er een aantoon- bare effi ciencyverbetering en kostenbespa- ring voor alle betrokkenen.


Mebin BV Pettelaarpark 30 5216 PD ’s-Hertogenbosch T 073 - 640 11 60 www.mebin.nl


OTAR MarktWijzer 2016 48 OTAR MarktWijzer 2016


Uitgebreid netwerk De organisatie van Mebin combineert cen- trale diensten vanuit het hoofdkantoor met een netwerk van een dertigtal moderne ei- gen centrales verspreid over Nederland. Doel is om zo dicht mogelijk bij de klant te staan.


Voor het transport van de betonspecie staan circa 180 truckmixers ter beschikking met een capaciteit die varieert van 6 m3


, 9 m3 tot 13,5 m3. Transport en logistiek zijn kernta-


ken van Mebin. Daardoor kan Mebin in elke hoeveelheid, op het gewenste tijdstip, in het gewenste tempo en op de gewenste manier leveren.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70