This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Ik maak me vooral har JOHAN HOUWERS


Tweede Kamerlid (eenmansfractie) OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Binnen de commissie infrastructuur en milieu maak ik me vooral hard voor het landelijk gebied. Niet alleen de Achterhoek - waar ik woon - heeft mijn belangstelling, maar ook de gebieden in noord en zuid moeten fatsoenlijke infrastructuur hebben. Ze worden qua aandacht van de regering en de media wel eens ondergesneeuwd. Daarnaast zijn milieubesparende innovaties in de infrastructuur voor mij belangrijk.”


“Het lijkt erop dat het programma Hoog- frequent Spoorvervoer teveel geld op- slokt. Ik vind het belangrijk dat ook in het landelijk gebied goed openbaar ver- voer is. Dan moet je denken aan trein- verbindingen die betrouwbaar zijn en een behoorlijke frequentie hebben.”


“Met name in de Achterhoek vind ik dit nog niet op orde. Ik streef ernaar meer geld naar deze spoorlijnen te krijgen. Als voorbeeld noem ik de lijn Arnhem-Win- terswijk, daar zou je meer aan dubbel- spoor kunnen doen. Ook aan de vallei- lijn Amersfoort - Ede - Wageningen kan het een en ander gebeuren. Ik denk dat de regio’s belangrijk zijn, niet alleen voor de mensen in de regio zelf, maar de re- gio kan ook een ‘feeder’ zijn, de bren-


32 Nr.8 - 2015 OTAR


ger van klanten, naar het grote landelij- ke spoornet.”


“Burgers en zeker ook ondernemers, kunnen altijd bij mij aankomen voor raad en daad. Ook al heb ik een eenmans- fractie, ik ben volksvertegenwoordiger, dat neem ik heel serieus. De recente veranderingen die bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben plaats- gevonden in de personele sfeer zullen wellicht wat vertragingen in de besluit- vorming kunnen betekenen. Er zijn fou- ten gemaakt en daarom is het goed dat daaruit conclusies zijn getrokken. Mijn verhouding met staatssecretaris Mans- veld was overigens goed, van Sharon Dijksma heb ik ook goede verwachtin- gen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70