This page contains a Flash digital edition of a book.
Opdrachtgever bepalend voor mate van innovatie


Versterking Lekdijk: veel innovatie in karakteristiek landschap


De Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer is een oer-Hollandse kronkelende dijk met veel karakteristieke dijkwoningen. Die huizen en de omgeving moeten vanwege de cultuur-histo- rische waarde zoveel mogelijk intact blijven. Zeker een uitdaging nu de dijk weer op sterkte moet worden gebracht. Met veel creativiteit en ruimte voor innovatie lukt het om de dijk weer veilig te maken, rekening te houden met de wensen van omwonenden en de dijk in te passen in het land- schap. De rol van de opdrachtgever blijkt daarbij bepalend!


Tekst: Olav Lammers O


p dit moment brengt de Com- binatie Dijkverbetering Molen- waard (CDVM) in opdracht van


waterschap Rivierenland de Lekdijk tus- sen Kinderdijk en Schoonhovenseveer weer op sterkte. Het waterschap zag zich voor een ingewikkelde en vooral dure opgave geplaatst. In overleg met CDVM is een aantal innovatieve metho- den bedacht, waarmee de problemen voor een belangrijk deel konden wor- den ondervangen. Het project is een goed voorbeeld van hoe techniek, land-


34 Nr.8 - 2015 OTAR


schappelijke inpassing en wensen uit de omgeving in combinatie met elkaar tot een succesverhaal kunnen leiden, vindt Bram de Fockert, projectmanager van waterschap Rivierenland.


Slimme ideeën en omgevingsmanagement Als voorbeeld noemt hij de klimaatdijk bij Streefkerk, die deel uitmaakt van de Lekdijk-versterking. De aanleg van deze extra hoge en brede dijk, die honderd keer steviger zal zijn dan de veiligheids-


norm voorschrijft, wordt gecombineerd met de herinrichting en uitbreiding van de bestaande jachthaven. Dat is in over- leg met de bevolking besloten. Boven- op de klimaatdijk is straks ook ruimte voor nieuwbouwwoningen, waardoor het dorpscentrum als vanouds weer aan de rivier komt te liggen, inclusief een boulevardachtige omgeving. “Om ze- ker te zijn van voldoende draagvlak on- der de bevolking hebben wij, vooral in de voorbereidingsfase vanaf 2010, ont- zettend veel energie gestoken in ge-


Foto: CDVM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70