This page contains a Flash digital edition of a book.
Arizona Chemical


SYLVAROAD™ RP1000 Performance Additive


SYLVAROAD™ RP1000 Performance Additive is speciaal ontwikkeld om verouderd bitumineus bindmiddel van teruggewon- nen asfaltverharding (PR) te herstellen, SYLVAROAD™ RP1000 Performance Additive maakt het gebruik van hoge percentages (<80%) van PR in de wegenbouw mogelijk, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en prestaties.


Arizona Chemical Arizona Chemical werd opgericht in 1930 en is wereldwijd leider in bioraffinage van chemische grondstoffen die uit naaldbomen worden verkregen als bijproducten van de papierindustrie. Crude Tall Oil (CTO) en Cru- de Sulphate Terpentine (CST) worden aldus gescheiden in enkele hoofdcomponenten die daarna chemisch worden omgezet in diverse industrieel toepasbare producten met


toegevoegde marktwaarde in markten als de wegenbouw, wegmarkeringen, lijmen en banden.


Performance SYLVAROAD™ RP1000 Performance Additive herstelt volledig de eigenschappen van ver- ouderde bitumineuze bindmiddelen en geeft een positieve bijdrage aan de bekende tech- nische moeilijkheden die gerelateerd zijn aan het hoge PR gebruik. Het additief maakt het mogelijk om asfaltmengsels met hoog PR gehalte te produceren die voldoen aan alle vereiste specifi caties. Het additief verbetert aanzienlijk de verwerkbaarheid van asfalt- mengsels tijdens productie en aanleg.


Arizona Chemical Transistorstraat 16 1322 CE Almere T 036 - 5462 800 www.arizonachemical.com www.sylvaroad.com


OTAR MarktWijzer 2016 10 OTAR MarktWijzer 2016


Laboratorium en veldtesten van hoog PR (tot 80%) asfaltmengsels met SYLVAROAD™ RP1000 Performance Additive voldoen con- sequent aan de meest veeleisende specifi - caties: watergevoeligheid, verdichting, weer- stand tegen permanente vervorming en vermoeiing. Bovendien is het volledig meng- baar met bitumen; reproduceerbare expe-


rimentele resultaten laten zien dat er geen uitscheiding of uitloging plaats vindt. Dit ver- zekert dat het additief gedurende de ver- wachte levensduur van het asfalt consistent zal blijven presteren.


Duurzaamheid Het gebruik van SYLVAROAD™ RP1000 Per- formance Additive verhoogt de duurzaam- heid van asfaltmengsels. Het is gebaseerd op hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. Het is ongevaarlijk en veilig te gebruiken. Het levert een belangrijke bijdrage aan de productie van hogere PR asfaltmengsels waardoor er minder ophoping van PR plaatsvindt en het gebruik van primaire materialen verminderd zal worden.


SYLVAROAD™ en ARIZONA CHEMICAL™ zijn merkna- men van Arizona Chemical Company LLC, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. © Copyright 2015 Arizona Chemical B.V. Alle rechten voorbehouden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70