This page contains a Flash digital edition of a book.
Aansluiting Molendijk met Sloeweg


kopere oplossing te zoeken. Daarom is gekozen om tijdelijk aan te sluiten met de bestaande verkeerslichten, terwijl in- tussen op verzoek van Provinciale Sta- ten een variantenstudie wordt afgerond waarover volgend voorjaar een definitief besluit zal worden genomen. Voor de verkeersafwikkeling maakt dat overeen- komstig de verkeersprognose de ko- mende jaren weinig verschil.”


Met al deze maatregelen en optimalisa- ties ten opzichte van het oorspronkelijke besteksontwerp wordt naar verwachting een besparing van rond de 15 miljoen euro gerealiseerd. De resterende over- schrijding van het projectbudget wordt grotendeels ondervangen door de bud- gettaire meevaller uit het project Sluis- kiltunnel. Hoewel forse ingrepen hebben


moeten plaatsvinden in het oorspron- kelijke ontwerp, heeft de Provincie het project Sloeweg weer volledig op de rit gekregen, zonder dat aan de oorspron- kelijke allure al te veel is afgedaan. Op 1 juni 2016 heeft Zeeland er een fraai stukje infrastructuur bij. In 2019 wordt het hele project voltooid


met de oplevering van de Tractaatweg in Zeeuws- Vlaanderen, van Terneuzen tot aan de Belgische grens ter hoogte van Zelzate. Deze weg wordt volgend jaar aanbesteed.


Meer informatie:


www.zeeland.nl/sloeweg Nr.8 - 2015 OTAR


O Nr.8 - 2015TAR 53


Foto: Boskalis en SkyPictures


Fotograaf Ton Stanowicki


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70