This page contains a Flash digital edition of a book.
Trainingskalender Big data al volop toegepast


Bedrijven als Google, Apple en Facebook gebruiken big data al lang, zegt hoogleraar Van Lint. “Het hele business- model van dat soort bedrijven bestaat uit de gratie van big data. Als het product gratis is, dan ben jijzelf het product. Data die worden verzameld, zijn geld waard.” Hij noemt ook het voorbeeld van Flitsmeister, een app die waar- schuwt voor fl itspalen onderweg. “Deze app gebruikt data van de consumenten, dat is de prijs die ze betalen.”


In de automobielindustrie worden big data ook steeds meer benut. “Er gaat geen nieuwe auto de fabriek uit zon- der een CAN-bus waarin data worden opgeslagen die ook kunnen worden gedeeld.” Professionele vervoersbedrijven meten al alles wat er in hun vrachtwagens gebeurt, aldus de hoogleraar. In de Amsterdam Arena worden met blue- tooth en wifi -palen verzamelde big data gebruikt om be- zoekersstromen in goede banen te leiden.


INZICHT IN ISO 55000 IN 1 DAG


Veel managers beheer en onderhoud zijn bezig met asset management. Wilt u dit toetsen aan de nieuwe norm voor asset management ISO 55000? In de cursus Inzicht in ISO 55000 leert u in 1 dag de eisen te interpreteren. Kijk voor meer informatie op www.cmsam.nl/cursussen


U krijgt les van mensen uit de praktijk. Zij werken dagelijks aan de implementatie van onderhouds- en asset management bij gemeenten, provincies en waterschappen.


www.cmsam.nl • 073 6480563 • info@cmsam.nl


Wat is Asset Management?


Nieuw tijdperk Door big data is een nieuw tijdperk in de digitalisering aangebroken, al- dus Van der Ster. “Wel moeten we de kwaliteit van de data kennen en op bruikbaarheid toetsen. We zitten in de beginfase, iedereen ziet kansen, mogelijkheden en idee- en. Maar het kost tijd om dit allemaal te implementeren. De wegbeheerders, marktpartijen, automobielfabrikanten, ken- nisinstituten: iedereen heeft een stukje van de puzzel.”


Het verzamelen en gebruik van al die data levert ook discus- sies op over privacy. Volgens hoogleraar Van Lint is dat niet helemaal onterecht. “De grens ligt bij data die mogelijkhe- den bieden om dit te herleiden tot individuen. Dat mag ook niet van de wet.” Het gebruik van big data is een ontwikke- ling die niet te stoppen is, maar wel is volgens Van Lint bor- ging nodig. “Je moet bijvoorbeeld mechanismes verzinnen waardoor hackers niet het hele verkeer in de stad kunnen gaan ontregelen, of de besturing van een auto overnemen.”


Technologie-optimist Maar Van Lint denkt dat het allemaal goed zal komen. “Ik ben een technologie-optimist. Al die data zijn te goed om niet te gebruiken. Je kunt er grote voordelen mee behalen op het gebied van veiligheid, effi ciency en kostenbesparin- gen.”


Asset Management is een systeem, een middel dat bij invoe- ring en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft. Waarde dat zich manifesteert in: gestroomlijnde bedrijfsproces- sen, juiste informatievoorziening, optimale risicobeheersing, kosteneffec- tief onderhoud van assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk beheerniveau. De 7-daagse leergang Asset Management gaat dieper in op deze onderwerpen en is een praktische training voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van fysieke bedrijfsmiddelen.


Startdata 2016: 23 maart en 14 september | Locatie: Driebergen Meer info: www.traduco.nl of via 072-572 65 25


De leergang Asset Management is onderdeel van de Maintenance Academy van de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud).


Cursussen en opleidingen


Technologie Nascholing Toeslagmaterialenlaborant


Basiskennis Beton Algemeen [bba] Ontwerp


Bruggen module 3 Bestaande bruggen Bruggen module 5 Staal-beton bruggen Eurocode 6


Werkvoorbereiding en Uitvoering Inspectie en handhaving op de bouwplaats


Voorspantechniek uitvoering Schoon Beton / CUR 100


Betonreparatie Betononderhoudskundige BV Inspectie en beheer kunstwerken Niveau 3 28-1-2016 voorjaar 2016 14-1-2016


voorjaar 2016 voorjaar 2016


14-1-2016 19-1-2016


voorjaar 2016


7-1-2016 11-1-2016


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 29


Iedere minuut wordt er


zo’n 100 uur aan fi lmpjes geüpload op YouTube.


Wil je alle fi lmpjes van een dag bekijken, dan zou je daar zo’n 15 jaar aan kwijt zijn.


2016 voorjaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70