This page contains a Flash digital edition of a book.
Brimos Wegbebakening en verkeersgeleiding


Brimos ondersteunt tunnelprojecten vanaf de ontwerpfase t/m de oplevering van de verkeerstechnische systemen. System en- gineering is een werkmethode die goed bij ons past. Samen met onze klanten ontwikkelen, realiseren en beheren wij op een gestructureerde wijze de systemen. Hiervoor werken wij volgens het zogenaamde V-model.


System engineering bij tunnel- projecten Tijdens het ontwerpproces worden op sys- teemniveau de klanteisen vastgesteld. Hier- na wordt er op subsysteemniveau meer ge- detailleerd ontworpen en gespecifi ceerd. Het model zet gedurende de gehele life-cycle de eisen centraal zodat het eindresultaat over- eenkomt met hetgeen vooraf is vastgesteld. Een succesvol project was de Sluiskiltunnel.


De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen was een knelpunt voor het wegverkeer. De brug stond gemiddeld 23 keer per dag open (dat is meer dan vijf uur!) voor de scheepvaart. Dit zorgde voor lange wachttijden en sluipverkeer door Terneuzen en Sas van Gent. Na vier jaar bouwen is de tunnel in mei 2015 geopend voor het verkeer. Wachten voor de brug is daarmee voorbij. Brimos Techniek, een HR Groep onderne- ming, was in opdracht van de Combinatie BAM – TBI v.o.f. (CBT) betrokken bij de uit- voeringsfase voor het project Sluiskiltunnel.


Een onderneming


Brimos leverde: • RVV bebording


Brimos


3e Industrieweg 10 8051 CL Hattem T 038 - 4442333 www.brimos.nl


• 70 rijstrooksignaalgevers; • 19 rijbaansignaalgevers; • 5 tunnel gesloten borden; • 7 full colour Dynamische Route Informatie- panelen, type 2, compleet systeem; 4 tun- nelverkeerslichten inclusief PLC-interface;


• Achtergrondschilden en adapters voor de dynamische borden in de tunnel;


• Brimos heeft alles geïnstalleerd en blijft tot


twee jaar na oplevering verantwoordelijk voor onderhoud van de systemen.


De Sluiskiltunnel is genomineerd voor een internationale bouwprijs, de NCE Tunneling & Underground Space Award 2015, geno- mineerd in twee categorieën: Global Tunne- ling Project of The Year en Tunneling Team of the Year. Opdrachtgever BV KKS en bouw- combinatie BAM-TBI leverden met de bouw een uitzonderlijke prestatie; vijf weken eer- der dan gepland op te leveren, binnen bud- get, zonder claims of restpunten en met uit- stekende kwaliteits- en veiligheidsresultaten.


Referenties: • A2 Maastricht • Wijkertunnel • A4 Delft-Schiedam tunnel • Schipholtunnel • Zeeburgertunnel • Stadsbaantunnel


Ook benieuwd wat wij voor uw project kun- nen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.


OTAR MarktWijzer 2016


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70