This page contains a Flash digital edition of a book.
TenCate Geosynthetics Materials that make a difference


TenCate Polyfelt PGM-G asfaltwapening met hoge-treksterkte glasvezels met <3% rek, in combinatie met de polymeer gemodi- fi ceerde bitumen van Esha, helpt wegen, vliegvelden, parkeerplaatsen, opritten en fi ets / wandelpaden beter presteren en zorgt er voor dat ze langer meegaan dan traditionele asfaltverhardingen.


Ons doel, voorkomen van refl ec- tiescheuren Het in goede conditie houden van ons we- genareaal, met de huidige budgetten, is een grote uitdaging voor wegbeheerders. Een as- faltoverlaging aanbrengen zonder construc- tieve maatregelen, op een ondergrond van een asfalt- of betonconstructie met scheu- ren of uitzettingsvoegen, biedt geen duurza- me oplossing.


De nieuwe overlaging zal op korte termijn scheuren door de refl ectie van oude scheu- ren, door thermische spanning of door diffe- rentiële zettingen.


Onze oplossing, TenCate Polyfelt PGM-G Asfaltwapening


Een bewezen methode die wereldwijd al meer dan 30 jaar goede resultaten oplevert is de verwerking van geocomposieten bij het onderhoud van wegen. Deze methode be- spaart kosten door aanzienlijke verlenging van het onderhoudsinterval en verlengt de le- vensduur van de weg. Onderzoek toont zelfs aan dat scheurdoorgroei met een factor vier vertraagd wordt.


Koninklijke TenCate Postbus 9 7440 AA Nijverdal T 0546 - 544455 www.tencate.com/geonederland


OTAR MarktWijzer 2016 58 OTAR MarktWijzer 2016


Werking TenCate Polyfelt PGM-G combineert de zeer goede wapenende eigenschappen van hoog modulus glas met de optimaal bitumenhou- dende capaciteit van een mechanisch ver- naald vlies. De combinatie van dit asfaltvlies met bitumen zorgt voor een optimale hech- ting, zelfs op gefreesd oppervlak.


De wapening voldoet aan de drie functies zo- als deze in de EN15381 benoemd zijn, Span- ningsabsoptie, Afdichting en Wapening.


Installatie Het juiste product en geïnstalleerd door pro- fessionals, kan grote voordelen opleveren voor de eigenaar van de weg: de levensduur van de asfaltoverlaging zal in belangrijke mate verlengd worden. Sinds 2007 werkt TenCate hiervoor samen met Esha Infra Solutions, zij hebben ervaren installatieploegen die snel en economisch grote en kleine hoeveelheden installeren.


Duurzaamheid en Hergebruik TenCate PGM-G kan zorgen voor een bespa- ring op laagdikte van uw constructieve as- faltontwerp, is 100% recyclebaar en kan na frezen zonder problemen in regeneratieasfalt worden gebruikt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70