This page contains a Flash digital edition of a book.
Ziut Specialist in openbare verlichting


Op het Havenspoorpad in Rotterdam loopt momenteel een pilot met dynamische verlichting. Vanaf januari 2015 branden de (LED) lampen van de lichtmasten in het donker standaard op 10%. Als een fi etser of voetganger passeert, wordt de verlichting drie masten voor en drie masten na de passant naar 100% opgeschakeld. Hierdoor verbruiken de lichtmasten ongeveer 20% minder energie.


Havenspoorpad Op dit fi etspad van zes kilometer staan 185 lichtmasten. Tot januari 2015 brandden deze lichtmasten samen meer dan 4.000 uur per jaar. Dat is gelijk aan het verbruik van tien huishoudens in een heel jaar! De lampen brandden ook midden in de nacht op 100%. Veilig, maar niet effi ciënt en milieuonvriende- lijk.


KPN zorgt voor LoRa, Ziut voor de toepassing


Ziut B.V.


Nieuwe Plein 1b 6811 KN Arnhem T 026 - 800 19 00 www.ziut.nl info@ziut.nl


OTAR MarktWijzer 2016 60 OTAR MarktWijzer 2016


Ziut is een van de zeven leveranciers die de lichtmasten van een stuk van het Havenspoorpad heeft uitgerust met een tele- managementsysteem. De TeleController van Ziut is het enige telemanagementsysteem dat gebruik maakt van het LoRa netwerk. KPN lanceerde dit draadloze datanetwerk in november van dit jaar. Het netwerk biedt meerdere voordelen ten opzichte van de andere systemen. Het is betrouwbaar en toe- komstvast; het wordt immers ondersteund door wereldspelers. Het biedt de mogelijk- heid om andere devices aan te sluiten én de operationele kosten zijn aanzienlijk lager dan de andere netwerken. Bijkomend voordeel is dat storingen ook direct via de TeleController binnenkomen, en direct kunnen worden opgelost.


TeleController als onderdeel van Smart City In het openbare leven worden steeds meer objecten via internet verbonden voor be- sturing en het doorgeven van data. Van meetapparatuur voor de luchtkwaliteit en afvalcontainers met sensoren die aange- ven wanneer de unit vol is, tot sensoren die het grondwaterpeil meten. De licht- mast vormt een opstelpunt voor appara- tuur met een bestaande elektriciteitsaan- sluiting en is daarmee de ideale plek om extra apparatuur aan te koppelen. Met de TeleController haakt Ziut in op deze ont- wikkelingen en levert daarmee ook een bij- drage aan de ‘Smart City’: de slimme stad van de toekomst, waarin ‘alles met alles’ is verbonden. De Smart City zorgt voor meer veiligheid en comfort, effi ciënter energie- verbruik, lagere kosten en een betere ge- zondheid.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70