This page contains a Flash digital edition of a book.
Intertraffi c Amsterdam 2016


Komend voorjaar staat Intertraffic weer op het programma; het grootste innovatieve platform ter wereld voor (duurzame) mobiliteitsoplossingen en producten/dien- sten op het gebied van infrastructuur, verkeersmanagement, veiligheid en parkeren. Intertraffi c Amsterdam vindt plaats van 5-8 april 2016 in RAI Amsterdam.


E


r zijn in ieder geval vijf belangrijke redenen om Intertraffi c te bezoeken:


• Dé gelegenheid om op de hoogte blijven van de branche- vernieuwingen, innovaties, trends en ontwikkelingen.


• 10 hallen vol met producten, diensten en totaaloplossingen. • Aangeboden door meer dan 800 exposanten. • Vrij toegankelijk seminar- en theaterprogramma. • 26.000 bezoekers vanuit de gehele wereld.


‘Connectiviteit’ rode draad Online en mobiele platforms zijn nodig om functies, produc- ten, diensten en technologieën te integreren en ICT-tech- nologie zal hiervoor de nodige oplossingen gaan bieden. Intelligente vervoersnetwerken, de toename van smartphone- gebruik, de beschikbaarheid van data en de mogelijkheid om deze te verwerken in ‘the Cloud’ zijn de belangrijkste pijlers van verandering.


Speciale innovatiehal In Hal 9 - tijdens Intertraffi c omgedoopt tot Innovation Hall - zal een Smart Mobility Center en InnovationLAB gecreëerd worden met de nieuwste producten en diensten, trends en ontwikkelingen op het gebied van slimme, persoonlijke, veilige en duurzame mobiliteit. In deze hal vinden diverse interactie- ve presentaties, paneldiscussies, demonstraties en netwerk- activiteiten plaats. In het Smart Mobility Theater en Innovati- onLAB On Stage komen onder andere thema’s als Automated Driving, Talking Traffi c, Mobility as a Service, Effi cient Use of Infrastructure, Eco Driving en Zero Casualties aan bod. Met ‘connectiviteit’ als linking pin. Want connectiviteit is essenti- eel om mobiliteitsdoelstellingen als effi ciënte route- en ver- keersinformatie, gepersonaliseerde en betaalbare mobiliteit


22 Nr.8 - 2015 OTAR


voor reizigers en een duurzame en verkeersveilige leefomge- ving voor inwoners te realiseren. Daarnaast zullen de stands, demonstraties en presentaties een sterke focus hebben op reisgedrag, interactie tussen technologie en haar gebruikers en een integrale aanpak vanuit verschillende disciplines.


Smart Mobility Center en InnovationLAB Net als bij de Routekaart ‘Beter Geïnformeerd op Weg’ waar- in bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samenwer- ken aan het doorontwikkelen van de dienstverlening voor reisinformatie en verkeersmanagement, laten overheden, le- veranciers én kennisinstellingen gezamenlijk hun mobiliteits- oplossingen zien in het Smart Mobility Center. De gezamen- lijke aanwezigheid van partijen als Connecting Mobility, Beter Benutten, Connekt, het ministerie van I&M, Automotive NL, DITCM, Metropoolregio Amsterdam, Smart City Amsterdam, TomTom, NDW en ARS T&TT biedt eveneens mogelijkheden om de concurrentiepositie van Nederland te versterken. Naast Nederlandse partijen zullen er ook internationale partijen deel- nemen waaronder leveranciers van mobile ticketing, mobie- le parkeeroplossingen en autonoom rijdende voertuigen. Bij het InnovationLAB treft u onder andere TNO, SWOV, Shell, TU Delft, TU Eindhoven en UvA.


Gratis registreren voor 29 maart Bezoekers kunnen zich tot en met 28 maart gratis voorregis- treren via de Intertraffi c site. Vanaf 29 maart zijn hier kosten aan verbonden, tenzij men registreert op uitnodiging van een exposant.


Meer informatie: www.intertraffi c.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70