This page contains a Flash digital edition of a book.
PEFC Het keurmerk voor duurzaam bosbeheer


1.000.000 boseigenaren hebben al gekozen om hun bos te beheren volgens de duurzame criteria van het PEFC-keurmerk. Wereldwijd is zo’n 10% van al het bos gecertifi ceerd, waarvan 2/3e PEFC. Het is vooral een grote uitdaging in tropische landen om boseigenaren te stimuleren om hun bos ook duurzaam te beheren.


Toevoer gecertificeerd tropisch hout neemt toe PEFC™ is groeiende, ook in de tropen. De Chinese, Argentijnse en Indonesische stan- daard voor duurzaam bosbeheer zijn in 2014 goedgekeurd door PEFC. Naar verwachting volgen Nieuw Zeeland en Kameroen dit jaar. In totaal zijn er 36 landen met een goed- gekeurde PEFC bosstandaard, waaronder Brazilië, Chili, Frans Guyana, Gabon, Maleisië en Uruguay.


Op dit moment is in ruim 20 landen een pro- ces gaande om een PEFC bosstandaard te ontwikkelen, bijvoorbeeld in Myanmar, de Filipijnen, Vietnam, Japan en India.


PEFC kiest bewust voor deze bottom-up be- nadering, want duurzaam bosbeheer moet op lange termijn geworteld blijven in ieder land. Door de bottom-up benadering wordt rekening gehouden met de sociale, cultu- rele, economische en ecologische omstan- digheden van elk land apart. Natuurlijk moet elke bosstandaard voldoen aan de inter- nationale Duurzame Meetlat van het PEFC- keurmerk.


PEFC Nederland Kokermolen 11 B 3994 DG Houten T 030 - 693 00 40 www.pefcnederland.nl


Waarom duurzaam PEFC hout gebruiken? De toevoer van PEFC gecertificeerd hout en houtproducten neemt dus toe naar Nederland, ook vanuit de tropen. Ruim 16.350 bedrijven in de handelsketen zijn al PEFC Chain of Custody gecertifi ceerd. Zij le- veren duurzaam PEFC hout en houtproduc- ten, ook aan de GWW. Opdrachtgevers en voorschrijvers vragen duurzaam PEFC hout voor gebruik in GWW toepassingen. Waarom? Omdat ook zij ervan overtuigd zijn dat duur- zaam bosbeheer wereldwijd belangrijk is en boseigenaren willen stimuleren om ook hun


OTAR MarktWijzer 2016 49


bos duurzaam te beheren volgens de PEFC eisen. Want een samenleving die gebouwd is op duurzaamheid biedt perspectief op een goede toekomst. Voor onze kinderen en kleinkinderen: de toekomstige generaties.


Helpt u ook mee? Koop PEFC gecertifi ceerd hout, ook voor de GWW.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70