This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN


Maxime Verhagen Meer (rij)banen


Na zeven jaar van crisis maken we ons op voor betere tijden. We consume- ren wat meer, we verhuizen weer en ook onze mobiliteit neemt toe. Mooi! Gelijk lees ik -en merk ik- dat de filedruk ook weer toeneemt. Moody’s zei het al eerder: onze economie groeit met 2,1%, maar had sterker kunnen groeien wanneer we meer in onze wegen hadden geïnvesteerd. Nederland moet ondernemender worden; we moeten onze economische groei een ex- tra impuls geven door te investeren!


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


En toch is dat soms een lastige boodschap, want over de staat van de Ne- derlandse infrastructuur lopen de meningen uiteen. Het IMF en het World Economic Forum gaven een verschillend beeld. Volgens het IMF steken we te weinig geld in infrastructuur. De rente is historisch laag en Neder- land zou hiervan moeten profiteren door meer te investeren. Dat is goed voor de economische groei, zo zal Moody’s beamen. Op datzelfde moment maakte het World Economic Forum bekend dat de Nederlandse infrastruc- tuur tot de beste van de wereld behoort. Toch erkent ook dit Forum dat een goede infrastructuur ondernemingen betere kansen biedt om te groeien.


Ogenschijnlijk ligt de boel er dus netjes bij, maar in de praktijk valt dat tegen. De hoofdwegen zijn nu op orde. Maar voor hoe lang? De provinciale en gemeentelijke wegen zijn in mindere conditie en de kunstwerken heb- ben ook dringend onderhoud nodig. En denk ook aan de onzichtbare infra- structuur onder de grond: het leidingennetwerk. Gasleidingen, riolering en elektriciteitsleidingen zijn veelal aangelegd in de jaren 60 en 70. Ze berei- ken het einde van hun levensduur. En daarnaast voldoen niet alle netwer- ken meer. Zo moet het elektriciteitsnetwerk bijvoorbeeld geschikt gemaakt worden voor decentrale opwekking. Ook onder de grond moeten we veran- deren. Het moet slimmer en innovatiever.


Door te investeren in infrastructuur slaan we twee vliegen in één klap: We verbeteren de kwaliteit en bereiden Nederland daarmee voor op de toekomst. Een goede infrastructuur is een voorwaarde voor economische groei. Meer rijbanen. Meer banen.


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70