This page contains a Flash digital edition of a book.
Vialis Verkeer. Vialis regelt het.


‘Wij bedenken, bouwen en onderhouden verkeerssystemen en managen verkeersstromen op de weg, het water en het spoor. Daarbij richten we ons op de hele keten, van advies tot ontwerp en van realisatie tot functioneel en technisch onderhoud.’


Mobiliteitsoplossingen Vialis werkt aan bruggen, sluizen, tunnels en grote infraprojecten, we ontwikkelen en leve- ren wereldwijd producten en systemen voor de railinfrastructuur. Ook staan op veel kruis- punten in heel Nederland onze verkeersregel- installaties en verkeerslichten en zorgen we voor openbare verlichting.


Daarnaast richten we ons op verkeerskun- dig advies en bijbehorende tooling, waar- mee de wegbeheerder of Vialis in de vorm van prestatiecontracten 24/7 de doorstro- ming kan verbeteren. Vialis neemt de ver- antwoordelijkheid voor het totale proces, inclusief onderhouds- en beheerconcepten.


Vialis bv


Loodsboot 15 3991 CJ HOUTEN T 030 - 694 35 00 www.vialis.nl


Van techniek naar oplossing Op allerlei fronten neemt moderne tech- nologie zaken over. Het traditionele speel- veld zal daardoor snel veranderen; sneller dan we verwachten. De traditionele rol tus- sen publieke en private sector gaat daar- door veranderen. Ook wij zien die verschui- ving. Bij onze klanten wijzigt de behoefte aan prestaties en totaaloplossingen. Op het gebied van mobiliteit verandert de kennis en capaciteit bij opdrachtgevers, daardoor verandert de relatie. Van marktpartijen ver- langen ze een integrale blik op mobiliteit. Van opdrachtnemer en opdrachtgever naar partner en ‘samen’. Het wordt steeds meer integraal; van techniek naar oplossing, van


product naar systeem en diensten, waarbij we zelf kunnen blijven leveren en onder- houden.


System integrator We doen wat we goed kunnen. En dat doen we al bijna 140 jaar, in een steeds verande- rende context. Door innovatieve technologie en met kwaliteit, verkeersveiligheid, door- stroming en optimale beschikbaarheid als onwrikbare uitgangspunten. Zo schuiven we steeds meer op in de keten. Als system inte- grator, integraal oplosser en partner. Met de meerwaarde dat we zelf de hele keten met onze eigen oplossingen kunnen leveren en jarenlang kunnen onderhouden.


VolkerWessels Vialis is onderdeel van de sector Infra van bouwconcern VolkerWessels. De ongeveer 120 werkmaatschappijen van VolkerWessels geven samen dagelijks vorm aan het thema ‘Samen bouwen aan wonen, werken en mo- biliteit’.


OTAR MarktWijzer 2016


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70