This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE 11.00 Projectenplatform deel 1 >> Projectenplatform


Kennisdeling over AssetManagement > Ervaringen uit de markt


Hier kunt u kennis delen, horen wat de ervaringen zijn binnen uw branche in projectcontracten en Assetmanagement


Provinciehuis Noord-Brabant Samenwerking


13.15 Interactieve en inspirerende lezing: Met passie naar dé samenwerking U wordt meegenomen en geïnspireerd middels een van haar expedities waarbij herkenbare vraagstukken uit uw sector aan de orde komen. Samenspel, verbinding, teamwork en de succesfactoren om een gemeenschappelijk doel te realiseren Katja staartjes, bergbeklimster


11.30 Co-creatiesessies deel 1 >> Co-creaties


Tijdens de co-creatie sessies heeft u de mogelijkheid om het onderwerp te kiezen waar u het meeste van kunt leren: innovatieve, informatieve of geheel praktijkgerichte onderwerpen.


Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waarbij u kunt co-creëren.


14.00 Assetmanagement – dat is toch niet juridisch?


Juridische risico’s en kansen in kaart gebracht: > Rol van de wet- en regelgeving > Rol van de omgeving > Rol van het bevoegd gezag > De noodzaak van een legal sanity check Liesbeth Schippers Advocaat, Partner en Voorzitter sectie Ruimte en Milieu, Pels Rijcken


12.15 NIB netwerkmoment: aperitif en lunch


14.25 NIB netwerkmoment: koffi e- en theepauze


Digitalisering - tot hoever?


14.50 BIM - Koppeling beheer en onderhoud > Voordelen en toegevoegde waarde in de GWW-sector


> Op welke wijze in contract vorm te geven > Voorbeeld prestatiecontract RWS districten in Noord-Brabant Herman Winkels, Programmamanager BIM, RWS


14.50 BIG DATA - op het gebied van beheer en onderhoud van


infrastructuur > Concrete praktijkvoorbeeld uit de praktijk met analyses, resultaten en conclusies


> Vraag om fl exibiliteit van organisaties > concurrentieslag


14.50 Internet of Vehicles > Doorkijk naar de toekomst van ‘Connected


Vehicles’


> Auto’s als sensoren > Welke mogelijkheden biedt dit > Aandachtspunten voor grootschalige toepassing


Maurice Geraets, Directeur New Business, NXP Semiconductors


[BO}


15.15 Projectenplatform deel 2 >> 15.45 Co-creatiesessies deel 2 >>


16.25 NIB netwerkmoment: borrel aangeboden door NIB


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70