This page contains a Flash digital edition of a book.
Trots op een duurzaam project


Oeverherstel met duurzaam hout


Nederland is een waterland en dat betekent dat op oneindig veel kilometers watergang en oevers zijn die vragen om een constructie die beschermt tegen af alven van die oever. Soms moet dat met zware stalen damwanden in diep water waar zeescheepvaart of binnenvaart ge- bruik van maakt. Maar veel vaker is er sprake van minder diep water dat niet of minder wordt bevaren en waar met een lichtere constructie van hout een uitstekende oeverbescherming kan worden gemaakt.


Oeverbescherming moet duurzaam zijn in de verschillende betekenissen van het woord: langdurig houdbaar, van materi- aal dat een duurzame oorsprong heeft en duurzaam passend bij de ontwikkeling van de natuur. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat voor de uitdaging om de oeverbescherming langs de Kromme Rijn aan te pakken. Voor de hele Kromme Rijn geldt dat die in deelprojecten wordt aangepakt. Daarbij wordt soms ook meer ruimte gegeven voor de rivier en worden plas-dras situaties gecreëerd met een houten bescherming die grotendeels on- der water blijft. Voor de uitvoering van het deelproject Cothen selecteerde het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aannemer Multi- Tuin en Landschap uit Driebruggen om het werk uit te voeren. Het gaat om 550 meter oever aan beide zijden van het riviertje dat van Wijk bij Duurstede naar Utrecht loopt. In het bestek werd voor het te verwerken hout duidelijk gefor- muleerd dat het aan de duurzaamheidseisen had te voldoen die gelden voor duurzaam inkopen door overheden. Als be- wijsmiddelen gelden dan de door TPAC goedgekeurde syste- men PEFC en FSC. Het naaldhout voor de damwand werd in dit geval via een PEFC-gecertifi ceerde handelsketen op het werk geleverd: zagerij Eigelshoven in het Duitse Würselen en Handels- en transportbedrijf Heimensen uit Harderwijk hebben een PEFC handelsketencertifi caat. Dochteronderneming HIP Groen van de aannemer heeft inmiddels het behalen van het PEFC Chain of Custody certifi caat in de planning staan. De aannemer Mul- ti-Tuin en Landschap oriënteert zich op zowel PEFC als FSC Chain of Custody certifi cering. Alles met het oog op het nog beter sluiten van de leveringsketen van hout uit duurzaam be- heerd bos voor toekomstige opdrachten.


Meer informatie:


Opdracht: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/wijk-duurstede/ oeverreconstructie). PEFC damwand: zagerij Eigelshoven www.holz-eigelshoven.de. PEFC keurmerk: www.pefcnederland.nl


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70