This page contains a Flash digital edition of a book.
Industrial Automation Partners “Slim automatiseren”


begint met goed communiceren


Industrial Automation Partners (IAP) is een bedrijf dat zich bezig houdt met de automatisering van productie processen en infra- structuur. Hierbij speelt IAP een belangrijke rol in het vertalen van de wettelijke en functionele eisen naar een gedegen en kost effi ciënte automatiseringsoplossing. In de afgelopen decennia is er veel infrastructuur gebouwd, waarbij het huidige gebruik en de (veiligheids-) eisen vaak niet meer in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke ontwerp.


De toekomst De komende jaren staan er veel projecten op het programma waarbij de vaak bestaande infrastructuur aangepast moet worden aan de eisen op het gebied van functionaliteit en veiligheid. Hierbij vertolkt de automatisering een belangrijke rol en moet er gekeken wor- den hoe er invulling gegeven kan worden aan de nieuwe eisen.


Ervaring Binnen de industrie is het aanpassen/opti- maliseren van de automatisering een continu proces waarbij IAP kan bogen op een jaren- lange ervaring. Met deze kennis en kunde le- vert IAP al diverse jaren oplossingen voor het automatiseren en op afstand bedienen van infrastructurele werken. Denk hierbij aan het inrichten van: • een controlekamer voor de centrale be- diening van circa 68 bruggen en sluizen in Amsterdam;


• de aansturing van tunneltechnische instal- laties;


• de automatisering van warmteoverdracht- stations voor het koppelen van restwarmte uit de industrie aan de stedelijke gebieden, lees stadsverwarming.


Industrial Automation Partners B.V. Zekeringstraat 17B 1014 BM Amsterdam T 020 – 4472777 www.iapbv.nl Contact: Hans Romanesko


IAP, specialist in automatisering, werkt hierbij vaak samen met andere aannemers voor het leveren van een totaaloplossing.


OTAR MarktWijzer 2016 24 OTAR MarktWijzer 2016


IAP staat voor slimme oplossingen die on- derhoudbaar en kosteffectief zijn. Binnen het engineeringtraject levert IAP, tijdens de verschillende ontwerpstadia, de bijbehoren- de ontwerpdocumenten. In eerste instan- tie wordt het eisenpakket vertaald naar een functionele specifi catie waarna het technisch ontwerp en de implementatie volgen. Voor de kwaliteitsborging hoort bij elke fase een ve- rifi catieslag. Hierdoor wordt een automatise- ringsoplossing geboden dat voldoet aan de huidige eisen op het gebied van ontwerp en verantwoording.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70