This page contains a Flash digital edition of a book.
Voor sterke dijken Piping Control


Piping, een bekend faalmechanisme bij dijken. Uit nieuwe metingen is gebleken dat veel dij- ken ondermaats presteren op de veiligheidstoets en afgekeurd zijn. Investeringen zijn nodig om deze dijken weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Dit vraagt om innovatieve op- lossingen. Van den Herik ontwikkelde een innovatieve, duurzame oplossing: Piping Control.


B


ij piping spoelt water met zanddeeltjes onder de dijk door. Achter de dijk komt het water met de zanddeel- tjes omhoog. Hierdoor ontstaat onder de dijk een ka- naaltje (‘pipe’) en aan de binnenzijde van de dijk een wel. De dijk verzwakt en kan op termijn zelfs bezwijken. De gebruikelijke methoden om piping tegen te gaan zijn tijd- rovend, duur en veroorzaken veel overlast. Jeroen Terlingen, hoofd bedrijfsbureau bij Van den Herik: “Je ziet in Nederland vaak dat huizen op een dijk of dicht tegen de dijk aan ge- bouwd zijn. Dit beperkt de ruimte om werkzaamheden uit te voeren. De gebruikelijke methoden zijn hier niet goed op inge- richt. Tijdens de ontwikkeling van Piping Control hebben we hier rekening mee gehouden. Daarnaast moest het een duur- zame oplossing zijn, die snel uit te voeren is en kostentech- nisch interessant blijft.”


De techniek Piping Control is een preventieve maatregel. Een speciaal ge- bouwde diepdrainage machine brengt geotextiel verticaal in de teen van de dijk aan. In één werkgang wordt geotextiel on- dergronds uitgevouwen en direct aan weerszijden aangevuld met zand en klei volgens de oorspronkelijke opbouw van de bodem. Het geotextiel laat het water wel door, maar de zand- deeltjes niet. De pipe die binnendijks ontstaat strandt bij het geotextiel.


Nauwelijks omgevingshinder Terlingen: “Piping Control kan in korte tijd worden aange- bracht. Vooralsnog ca. 30 meter per uur, maar dat willen we in de toekomst opvoeren. Er hoeft dus niet maandenlang aan een dijk gewerkt te worden. De omgeving heeft een veel kor- tere periode last van de werkzaamheden. Trillings- en geluids- overlast zijn ook veel beperkter dan bij de huidige methoden. Daarnaast werkt de methode preventief en is het mede daar- door een duurzame oplossing.”


Samenwerking Waterschap Rivierenland De ontwikkeling is een antwoord op een vraagstuk van het Waterschap Rivierenland. In 2013 benaderden zij de markt om een aanbrengtechniek te ontwikkelen voor de toepassing van Verticaal Zanddicht Geotextiel. Van den Herik, specialist in waterbouw, antwoordde met Piping Control en won hier- mee de aanbesteding. Inmiddels zijn er in opdracht van het WSRL twee dijkvakken in het traject Hagestein-Opheusden succesvol afgerond. “Wij willen de markt blijven bedienen met innovatieve oplossingen. Vraagstukken zullen altijd blijven. De maatschappij vraagt om bescherming en tegelijkertijd moet de natuurlijke ruimte zoveel mogelijk onaangetast blijven of juist hersteld worden. Dat vraagt om innovatieve en vooral duurzame oplossingen. Iets waar wij ons hard voor maken.”


Meer informatie: www.herik.nl Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70