This page contains a Flash digital edition of a book.
Rotim


Veiligheid én energie besparen? “Ja, dat gaat samen!”


Het verlichten van geasfalteerde wegen, fi etspaden en bedrijfsterreinen vraagt veel energie. Dit kan worden gereduceerd als er licht refl ecterend asfalt wordt toegepast. Hierbij wordt een natuurlijk wittoeslagmateriaal (Refl exing white) aan asfalt toegevoegd. Dit is een gesteente met een zeer hoge natuurlijke witheid welke voldoet aan de hoogst gestelde eisen die in Nederland gelden. Op een groot aantal plaatsen in Nederland is dit type gesteente al met succes toegepast in licht refl ecterend asfalt.


Veiligheid • Weggebruikers worden beter uitgelicht en zijn daardoor beter herkenbaar. Dit ver- hoogt de verkeersveiligheid;


• Licht refl ecterend asfalt in een woonomge- ving verhoogt het gevoel van sociale vei- ligheid;


• Voertuigverlichting schijnt veel verder waardoor medeweggebruikers eerder zichtbaar zijn;


• Refl ecterend wegdek zorgt tevens voor een betere uitlichting van de contouren van de weg, oftewel de zichtbaarheid van het ver- loop van de weg neemt toe;


• Onderzoek heeft uitgewezen dat oudere weggebruikers in het donker last hebben van spiegeling. Door toepassing van licht refl ecterend asfalt kan men deze spiege- ling grotendeels wegnemen.


Duurzaamheid • Onderzoek heeft uitgewezen dat bij toe- passing van een wegdek dat licht van kleur is, de opwarming van de weg afneemt. Dit komt ten goede aan de levensduur doordat de bitumen minder snel week wordt;


Rotim - Grondstoffen voor infrastructuur Julianaplein 31 5211 BB ’s-Hertogenbosch T 073 - 6121211 www.rotim.com


• Doordat een betere lichtopbrengst wordt gegenereerd kan men besparen op de kos- ten van openbare verlichting. Enerzijds door een geringe investering en anderzijds door een gereduceerd energieverbruik. Het laatste draagt bij aan CO2


reductie;


• Het heeft een positieve bijdrage aan het te- gengaan van Urban Heating;


• Refl exing white, het natuurlijke witte mine- raal wordt CO2


neutraal gewonnen door ge- bruik van energie uit waterkrachtcentrales.


Naast Refl exing white heeft Rotim ook nog andere kleuren in haar assortiment ge- schikt voor deze toepassing, zoals Cloburn red, Scottish brown en Gele Eifeldolomiet. Vraag ons naar de mogelijkheden.


OTAR MarktWijzer 2016


55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70