This page contains a Flash digital edition of a book.
Een nieuwe richting in met SWF KOAC•NPC


KOAC•NPC is dé zakelijke dienstverlener met onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteits- infrastructuur. KOAC•NPC beschikt onder andere over een reeks meetsystemen voor het meten van de wegoppervlakeigen- schappen, de draagkracht van de weg, het aslastspectrum en milieuaspecten.


Stroefheid


In het kader van de verkeersveiligheid speelt de stroefheid van het wegdek een belangrij- ke rol. Omdat de remvertraging op een nat wegdek veelal kleiner is dan op een droog wegdek en de kans op een ongeluk twee- tot driemaal groter is, wordt de stroefheid stan- daard gemeten op een nat gemaakt wegdek.


Naast de in Nederland gebruikelijke stroef- heidsmeting met het 86% vertraagd wiel conform Standaard RAW Bepalingen Proef 72 voert KOAC•NPC sinds kort ook stroef- heidsmetingen uit conform de SideWayForce (SWF) methode, ook wel SKM genoemd.


SWF-methode


Metingen volgens de SWF-methode lenen zich voornamelijk voor grote arealen van hoofdwegen, zoals het autosnelwegennet- werk. Om deze netwerkmetingen efficiënt, veilig en met zo weinig mogelijk verkeershin- der uit te kunnen voeren beschikt KOAC•NPC over het grootste en meest geavanceerde SWF-meetsysteem van Europa.


KOAC•NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn T 088 - 562 26 72 www.koac-npc.com info@koac-npc.com


OTAR MarktWijzer 2016 30 OTAR MarktWijzer 2016


RAW-methode Gezien de afmetingen van zelfs de kleinste SWF-meetvoertuigen is de SWF-methode minder geschikt voor de lagere-ordewegen. Om hieraan tegemoet te komen, blijft ook na de introductie van het SWF-meetsysteem het in Nederland vertrouwde RAW-meetsysteem gewoon operationeel en beschikbaar.


Opdrachtgevers krijgen hierdoor de moge- lijkheid om in hun contracten het meetsys- teem voor te schrijven wat het beste past bij hun specifi eke situatie.


Unieke eigenschappen


Uniek aan alle stroefheidsmeetsystemen van KOAC•NPC is dat zij niet alleen ingezet kun- nen worden voor het meten van de stroef- heid, maar dat zij in een meetgang eveneens de langsvlakheid en textuur van het wegdek simultaan aan de stroefheid kunnen vast- leggen. Deze unieke combinatie maakt een nog effi ciëntere duurzame inzet met minder hinder voor het verkeer mogelijk!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70