This page contains a Flash digital edition of a book.
KWS Infra Tweelaags ZOAB


KWS Infra is al koploper in het hergebruik van oud asfalt in standaard ZOAB. In de nieuwste tweelaags ZOAB past KWS Infra ook in de onderlaag hergebruikt ZOAB toe. Dit wordt ‘partial recycling’ genoemd.


Tweelaags ZOAB


De toepassing van dit asfaltmengsel zorgt er- voor dat de CO² uitstoot met maar liefst 50% wordt verminderd ten opzichte van een ge- produceerde ton tweelaags ZOAB zonder ‘partial recycling’. Dat maakt dit type ZOAB tot een aantrekkelijk asfaltmengsel voor op- drachtgevers. Het is niet alleen een duurza- mer product, het scheelt ook in de prijs. Door hergebruik van oud asfalt kan er goedkoper geproduceerd worden.


Hergebruik in tweelaags ZOAB is belangrijk omdat dit mengsel een hogere geluidsreduc- tie oplevert dan de standaard ZOAB. Twee- laags ZOAB vervangt daarom steeds vaker de standaard ZOAB op het hoofdwegennet. Het validatietraject van Rijkswaterstaat toont aan dat het asfalt met recycling even sterk is als gewone tweelaags ZOAB en even lang mee kan gaan.


KWS Infra bv Postbus 217 4130 EE Vianen T 0347 – 357300 www.kws.nl


Rijkswaterstaat keurt duurzaam ZOAB van KWS Infra goed Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van het mengsel en de wij- ze waarop het proces van deze specialis- tische vorm van recycling moet worden vormgegeven. Tot het uitgebreide validatie- onderzoek behoorde ook een proefvak, dat in juli is aangelegd. Deze manier van oude ZOAB hergebruiken past bij de ambitieu- ze doelstellingen die Rijkswaterstaat heeft gesteld op het terrein van duurzaamheid. Rijkswaterstaat heeft KWS Infra op 26 okto- ber 2015 goedkeuring gegeven om dit nieu- we mengsel toe te passen.


Deze innovatie wordt direct ingezet op SAA A1/A6, één van de grootste projecten in Nederland. Dit VolkerWessels-project is niet alleen vanwege zijn omvang bijzonder, maar ook vanwege het feit dat de opdrachtnemer gedurende 25 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud.


Alex van de Wall, hoofd van de verantwoor- delijke afdeling: “We wilden een duurzaam mengsel dat in elke centrale, zonder aan- passingen aan de installatie of wijziging in de manier van werken kan worden gepro- duceerd. Dat maakt het product niet alleen innovatief, maar vooral ook praktisch toe- pasbaar. Hoge percentages vereisen speci- ale installaties en beperken dus de inzet- baarheid. Overigens kunnen we met ons HERA-systeem tot wel 100% recyclen!”


OTAR MarktWijzer 2016


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70