This page contains a Flash digital edition of a book.
Bekijk de video ‘Dijkverbetering KIS en innovatie


AGENDA


INFRA RELATIEDAGEN HARDENBERG 2, 3 en 4 februari, Evenementenhal, Hardenberg Het platform voor de grond-, weg- en waterbouw. www.evenementenhal.nl/infrarelatiedagen


Aanbrengen boorpalen nabij woningen


Het project De primaire waterkering tussen Kinderdijk en Schoonhovense- veer (KIS) voldoet niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. Met name de binnenwaartse macrostabiliteit is onvoldoende, mede veroorzaakt door de slecht dragende veenondergrond. Daarom wordt de dijk op een traject van 17,5 kilometer in stukken over een lengte van totaal ruim 10 km sterker en sta- bieler gemaakt. Opdrachtgever van dit project is Waterschap Rivierenland. Het project maakt deel uit van het Hoogwaterbe- schermingsprogramma.


Binnen de combinatie CDVM Mourik is gespecialiseerd in het binnen- en buitendijks grond- werk, verhardingen, verkeersfaseringen en het inrichten van werkterreinen. Mourik is samen met Besix verantwoordelijk voor het projectmanagement. Franki Grondtechnieken voert in opdracht van Mourik de werkzaamheden uit van de boorpalen en diepwanden. Besix brengt expertise in voor alle construc- ties, zowel bij de werkvoorbereiding als in de uitvoering.


Omgeving: veel betrokken partijen De dijk langs de Lek heeft veel lintbebouwing. Het project loopt dus veelal door de voortuin van de betrokkenen. Er zijn 450 woningen en circa 100 bedrijven langs het traject, die tij- dens de werkzaamheden bereikbaar moeten blijven. Dit bete- kent veel afstemming met bewoners, bedrijven en instanties zoals waterschap, gemeente, hulpdiensten, Stichting Werel- derfgoed Kinderdijk en busdienst.


Kerncijfers van het project - 17,5 km dijk, 10 km versterkt - 300 woningen behouden - 58 woningen slopen - 2 woningen opvijzelen - 800.000 ton klei en zand - 112.500 ton beton - 20.000 m2


oeververdediging buitendijks


- 1.350 boorpalen - Circa 500 meter diepwand - 120.000 m2


asfaltverharding


Meer informatie: http://www.mourik.com/projecten/98/ onder-de-indruk-van-innovaties-aan-lekdijk.html


40 Nr.8 - 2015 OTAR


RIOLERINGSVAKDAGEN 15, 16, 17 maart, Evenementenhal, Gorinchem www.evenementenhal.nl/rioleringsvakdagen De vakbeurs vindt gelijktijdig plaats met


AQUA NEDERLAND VAKBEURS 15, 16, 17 maart, Evenementenhal, Gorinchem www.booking.evenementenhal.nl/nl/aqua-nederland- vakbeurs/gorinchem


BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFRASTRUCTUUR 23, 24 maart, High Tech Campus, Eindhoven Jaarcongres en masterclass Oproep: Presenteer uw project/casus op een interactieve wijze op het projectenplatform, hét podium voor kennisde- ling in het kader van assetmanagement in de infrastructuur. www.bouw-instituut.nl/bouw/beheer-onderhoud- infrastructuur


WORLD WATER WORKS 23, 24 maart, Antwerp Expo, België Congres en vakbeurs, met een combinatie van wetenschap, praktijk en trends op het gebied van waterbouwkundige werken, toegankelijkheid havens en vaarwegen, kust- en oeverwerken, brug-, sluis- en tunnelbouw, en de bouw en aanleg van buitengaatse zeehavens. OTAR is offi cieel mediapartner. www.worldwaterworks.nl


INTERTRAFFIC AMSTERDAM 5 - 8 april, RAI, Amsterdam Intertraffi c is the number one trade fair formula in the traf- fi c and transport industry. Since its launch in 1972, Intertraf- fi c Amsterdam has become the platform of choice for profes- sionals from around the world to meet. The world’s leading companies premier their latest products and techniques during a 4-day revelry of business gatherings and learning opportunities.Intertraffi c Amsterdam 2016 will extend over 10 halls filled to the brim with the latest innovations and technologies on traffi c management, parking, safety and in- frastructure. With the central theme Smart Mobility they will introduce you to showcases focusing on urban accessibility and traffi c fl ow, with a keen eye for liveability and the envi- ronment. Several total solution best practices will be brought to your attention and you will have the opportunity to net- work with your peers from around the globe. www.intertraffi c.com/intertraffi c-amsterdam


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70