This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 8-2015, jaargang 96 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


redactioneel


Toekomst: Niet meedoen is geen optie


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


OTAR Digitaal en achtergrond-


Hoe zal de infra er over tien jaar uit zien? Of over vijf jaar, want zo snel gaan de ontwikkelingen in de techniek. Zijn we klaar voor de zelfrijdende auto die al in 2020 in het straatbeeld wordt verwacht? 2020! Dat is volgende maand nog maar vier jaar van nu. Wat vier jaar geleden nog verre toekomstmuziek leek, komt in razend tempo dichterbij. We moeten onze verwachtingen en horizon bijstellen anders missen we de boot. Metselrobots, bruggen met sensoren die zelf melden dat onderhoud nodig is, BIM om gelijktijdig aan dezelfde opdracht te kunnen werken, big data en slimme machines die op afstand opdrachten kunnen geven. Het komt er allemaal aan of beter gezegd…het is er allemaal al. Trendwatcher Rob Creemers schetst u in deze OTAR een goed beeld van de snelheid waarmee innovaties in de infra op ons afkomen. Om ons goed voor te bereiden op de toekomst is het belangrijk om af en toe ook naar het verleden te kijken. Eeuwenlang is de waterhuishouding in de Alblasserwaard essentieel geweest om veilig te kunnen wonen. Om dit gebied voor minimaal de komende 50 jaar veilig te houden, wordt de Lekdijk nu op innovatieve wijze vernieuwd.


8 2015


jaargang 96 www.otar.nl


Rode draad bij alle vernieuwende ontwikkelingen is de toenemende afstemming met de directe omgeving waar wordt ingegrepen. Dagelijks contact over de werkzaamheden wordt steeds meer via sociale media aan bewoners en bedrijven onderhouden. Naast aandacht voor het milieu bij alle technologische oplossingen is stakeholdermanagement integraal onderdeel van de ontwikkelingen op infragebied waarover we graag berichten in deze OTAR. In een interview met Majorie Jans, die leiding geeft aan de Bouwcampus, kijken we naar de werkplaats van vernieuwing. Hoe kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers samen met kennisinstituten innoveren?


TRENDS IN INFRA Wat is het perspectief?


Interview Majorie Jans van de Bouwcampus


MARKTWIJZER 2016


In deze laatste OTAR van dit jaar, kijken we naar de toekomst. Een toekomst die dichterbij is dan we soms denken en waar we vooral op voorbereid moeten zijn.


Ik wens u een innovatief nieuw jaar!


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015 TAR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70