This page contains a Flash digital edition of a book.
“Technisch is het mogelijk dat een zelf- sturende auto over de weg rijdt, maar in de bebouwde kom wordt het moei- lijk. Want wat als er kinderen overste- ken, welke beslissing moet de auto dan nemen? Uitwijken en dan misschien een paar andere mensen doodrijden? Wie gaat het programmeerwerk doen om dit soort ethische kwesties op te lossen? En welke verzekeraar gaat de schade dekken? Op de snelweg kun je met dit soort auto’s wel prima in colonne gaan rijden. Dat biedt grote voordelen, want er passen dan meer auto’s op de snel- weg. In bepaalde gevallen zal het dan niet meer nodig zijn om nieuwe wegen of extra rijstroken aan te leggen. En het leidt tot brandstofbesparing. Veel files ontstaan omdat iemand plotseling be- gint te remmen. Straks kun je rustig je krantje lezen op de snelweg, en dan re- gelt de auto het allemaal wel. Maar zo- dra je een stad binnenkomt, zal je toch weer zelf moeten gaan rijden.”


Realtime rijgedrag De toekomst is volgens Creemers al lang begonnen. “Mijn buurman heeft een autoverzekeraar die realtime zijn rij- gedrag kan volgen, in ruil voor een lage- re premie. Houdt hij zich aan de maxi- mumsnelheid? Het is allemaal mogelijk dankzij meters en sensoren, het Internet of Things. Dit soort ontwikkelingen zal alleen maar verder doorzetten.”


20 Nr.8 - 2015 OTAR


Deelauto’s zijn in opkomst, maar die hebben volgens hem nog geen meet- baar effect op de drukte op de weg. “Jongeren hechten minder waarde aan het bezit van een auto. Het geeft geen status meer, zoals dat wel het geval was in mijn tijd. Nu maken jongeren lie- ver gebruik van bijvoorbeeld Uberpop, waarbij particuliere chauffeurs je tegen een laag tarief ergens heenrijden. Al deze ontwikkelingen kunnen leiden tot minder auto’s op de weg, maar dat is dus nog niet aangetoond.”


“Je ziet al wel dat automobielbedrijven hierop inspelen. Zo biedt BMW tegen- woordig ’mobiliteit’ aan, in plaats van alleen een auto. Dat is een trend die in de toekomst zal doorzetten. Want als de factor status wegvalt, dan verdwijnt ook een belangrijk verkoopargument van au- tofabrikanten. De opkomst van e-bikes zal verder doorzetten, een ontwikkeling die ten koste gaat van de fiets en vooral de scooter. De aanleg van meer en be- tere fietspaden kan die ontwikkeling on- dersteunen.”


Thuiswerken “De IT-infrastructuur maakt het mogelijk om thuis te werken, en dus niet meer in de file op weg naar kantoor te staan. Er zijn dus veel minder kantoren nodig. Je ziet veel leegstand. Die kantoren kun- nen worden verbouwd tot woningen,


of asielhotels. In die ombouw zal een goede boterham te verdienen zijn. Maar thuiswerken neemt toch niet zo’n hoge vlucht. Dat komt vooral door psycholo- gische factoren: werknemers zijn vaak bang dat de baas denkt dat ze niets doen als ze niet op kantoor zijn. Als zee- sterren kleven ze vast aan hun bureau. En dan heb je ook nog mensen die het niet erg vinden om in de file te staan. Ik begrijp daar niets van, maar ze vinden in de file dan een moment van rust.”


Nederland vergrijst, wat heeft dat voor gevolgen als het gaat om infrastruc- tuur? Creemers denkt niet dat het leidt tot minder mobiliteit. “Ouderen staan misschien niet in de file tijdens de spits, maar ze zijn wel heel mobiel. Ze stap- pen in de auto om kersen te gaan eten in de Betuwe. Mijn generatie, die van de babyboomers, heeft ook genoeg geld om met de auto uitstapjes te blijven ma- ken.”


Klimaatverandering De economie groeit weer en de fi- les nemen opnieuw toe, signaleert Creemers. “De prijs van olie is zo’n beetje gehalveerd. Je ziet dat con- sumenten in de VS en ook in Neder- land weer grotere auto’s gaan kopen, want brandstof kost toch weinig. Dat zijn verontrustende ontwikkelingen. We zijn bezig de wereld voor onze kinde-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70